Szociálpedagógus Képzők Országos Találkozója volt a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem látta vendégül a szociálpedagógus képzők intézményeit, 2019. 03. 27-én. A találkozón jelen voltak, a jelenleg BA és MA képzők, illetve a BA képzést ősszel beindító Károli Gáspár Katolikus Egyetem is. Karunkat dr. habil Bodnár Gabriella és dr. Haasz Sándor docensek képviselték.

"A minden évben megrendezésre kerülő találkozón áttekintettük a BA képzések jelenlegi helyzetét, problémáit, jövőbeli terveit.  Az intézmények külön- külön ismertették BA képzésük helyzetét, a hallgatói létszámok közelmúlt, és jelenlegi változásait, megbeszélve a változtatás lehetőségeinek stratégiáját.  Kérdések és javaslatok fogalmazódtak meg a mesterképzés kihívásai és tanulságaira vonatkozóan valamint a szociálpedagógia MA minél hatékonyabbá tétele érdekében. Abban mindannyian egyetértettünk, hogy a újból igen nagy igény van, szociális szakemberek iránt, melyet a gyakorlati helyek jelzései alapján ismerünk,  mely valószínű a képzés iránt kereslet megnövekedésével is együtt jár.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar jelenlévő oktatói fontos javaslatot adtak az MA képzés gazdagítására vonatkozóan, miszerint célszerű lenne a képzést specializációval gazdagítani, melyet a résztvevők elfogadtak és maximálisan támogattak.

Programunkban jelentős helyet kapott a Szociálpedagógiai Folyóirattal kapcsolatos aktualitások, melynek szerkesztőbizottsági tagja többek között – Haasz Sándor is.  A folyóirat célul tűzte ki, hogy  nemcsak hazai, elméleti és gyakorlati szociális területekről vár és jelenít meg tanulmányokat, hanem a külföldi kapcsolatokon keresztül, bekapcsolja a nagy múltú európai és angliai,  valamint amerikai szociális területre képző intézmények professzorainak gondolatait, cikkeit. Ezzel is szeretnénk a folyóirat akadémiai elfogadottságának indexét megerősíteni.

 A képzők tervei között szerepel egy közös kutatás tervezése, megindítása, melynek vezető kutatói teamjében részt vesz a BPK is, Dr. habil Bodnár Gabriella képviseletében.

Új szociálpedagógiai tankönyv megírására és kiadására vállalkozott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. A kötet kiváló és ismert szerzők munkáján keresztül mutatja be a szociálpedagógiai gyakorlat  és elmélet aktuális helyzetét, melynek szerkesztője Dr. Rosta Andrea a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, felkért szakmai lektora, Dr. habil Bodnár Gabriella (SoE) volt. Ennek a kötetnek a bemutatására az ebben évben sorra kerülő – 30 éves a szociálpedagógusképzés Magyarországon – konferencián kerülne sor, melyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vállal megszervezni, mint aki utódja az első szociálpedagógus képzés beindítását  vállaló Esztergomi Tanítóképző Főiskolán is.

A találkozó zárásaként a Szociálpedagógiai Egyesület terveit, közeli képviseleti feladatait egyeztettük. A 2018-ban megalakult Egyesület tagjai a szociálpedagógiai képzők, elnöke Dr. Pornoi Imre (DE), alelnökei, Dr. habil Bodnár Gabriella (SoE BPK), és Dr. habil Sárkány Péter (EKE).

A találkozó igen hatékony és jóhangúlatú volt."

Összeállította: Dr. habil Bodnár Gabriella, egyetemi docens