Tanárképző Központ - Aktuális

Felhívjuk a tisztelt 4 tanulmányi félévre felvett elsőéves szakmai tanár hallgatók figyelmét, hogy kérvényezni lehet az előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalat elismerését. Kedvező elbírálás esetén a tanulmányokat csökkenteni lehet 1 félévvel. Ehhez egy papír alapú kérvényt kell benyújtani a Tanárképző Központba, az igazgatónak címezve. A kérvény menyújtásának határideje: 2018. december 8. A szabályzat, illetve a mellékletben csatolandó dokumentumok a "KÖZNEVELÉSI MUNKATAPASZTALAT ELISMERÉSE" menüpontban érhető el jobb oldalon, vagy mobil nézetben alúl. A műszaki szakoktató előképzettséggel 4 félévre felvett hallgatók előzetes munkatapasztalat elismerését nem kérvényezhetik.

A kérvényezéshez benyújtandó tehát:

1. Kérvény a Tanárképző Központ igazgatójához címezve

2. Igazolás köznevelési munkatapasztalat elismeréséhez formanyomtatvány

3. Ha a kérvényező jelenleg is szakképző iskolában tanárként dolgozik, akkor munkáltatói igazolás az iskolától

Sopron, 2017. november 30.

 


2017. november 24-én pénteken az esti órákban karunkon a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet Szakmai Tanárképző Tanszékének és a Tanárképző Központ munkatársainak közös szervezésében szakmai fórum zajlott.