Tanévnyitó Ünnepség Sopronban

2021. szeptember 7-én a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar nyilvános Kari Tanácsülésén ünnepélyes keretek között megnyitotta a 2021/22-es tanévet.

Az ünnepségen Prof. dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, a Soproni Egyetem kutatási és külügyi rektorhelyettese és Dr. habil. Varga László a Kar dékánja köszöntötte az I. éves hallgatókat, a jeles napon emlékdiplomájukat átvevő 50, 60 és 65 éve végzett pedagógusokat. A Benedek Elek Pedagógiai Karra 405 hallgató nyert felvételt és kezdi meg tanulmányait idén ősszel. A hallgatók fogadalomtételét kitüntetések és kinevezések átadása előzte meg.

A Soproni Egyetem rektora és a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja a Szenátus jóváhagyásával Budai Ilona, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-és Magyar Örökség Díjas népdalénekes, népzenekutató, a Benedek Elek Pedagógiai Kar egykori hallgatója, a magyar népzenei kultúra kiváló hazai és nemzetközi nagykövete részére Soproni Egyetemért Emlékérem kitüntetést adományozott. Elismerve a Kar Művészeti tevékenységének támogatását, szakmai életútját, példaértékű segítő együttműködését a karon folyó gyermekkultúra kutatásokban. Megköszönve a Kar iránti elkötelezettségét.

A Soproni Egyetem rektora és a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja Marek János a Soproni Tankerület igazgatója részére címzetes egyetemi docens címet adományozott. Elismerve tanári és igazgatói munkáját a Kar partnerhálózatának gazdagítása területén, képzéseink népszerűsítésében, a hallgatók gyakorlati képzésében vállalt segítő szerepét és megköszönve a Kar érdekében végzett munkáját. Sokak számára mértékadó vezető, oktató és munkatárs, aki a pedagógushivatás iránti elkötelezettségével példaként szolgálhat az egyetemi hallgatóság és az oktatók számára.

Dékáni dicséretet vehetett át Bontó Petra és Korényi Vendel gyógypedagógia szakos hallgató, akik szakmai munkájukkal és a néphagyományőrzésben vállalt szerepükkel tűntek ki társaik közül.

A Soproni Képzősök Baráti Köre „Szívvel-Lélekkel” elismerést adományozott Fodor Gábor nyugalmazott főiskolai docens, fuvolaművész részére, aki 22 éven át az ének-zenei tanszék tanáraként dolgozott. Értékteremtő munkája öregbítette a kar hírnevét és eredményeit a mai napig élvezzük.

Az idei évben 27 db arany (50 éve szerzett diplomát), 17 db gyémánt (60 éve szerzett diplomát), 23 db vas (65 éve szerzett diplomát9, összesen 67 db emlékdiploma adományozására került sor.

A Karon 2021. őszén eredményes pályázati eljárás követően új oktatók kezdik meg tevékenységüket, akiknek a kinevezését rektorhelyettes úr és dékán úr adta át.

Kinevezték a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetbe Prof. Dr. Kéri Katalin neveléstörténészt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát egyetemi tanárnak, Dr. Vida Gergőt adjunktus, Fehér Ágnest tanársegéd, Bolláné Hajdú Ildikót és Szabó Bernadettet mesteroktató munkakörbe.

A Művészeti és Sporttudományi Intézetben Révészné Pálfi Krisztina művésztanár, Reiner Dóra és Somogyi Anett tanársegéd munkakörbe nyert felvételt.

A Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézetében Gaálné Szabó Edith és Sipos Éva tanársegédként kezdi meg munkáját.

Gratulálunk a kitüntetésekhez, az emlékdiplomákhoz!

Kinevezettjeiknek eredményes munkát és hozzá jó egészséget kívánunk!

Németh Tamás fotói az emlékdiplomák átadásáról

Németh Tamás fotói a tanévnyitó ünnepségről