Tarolt a Benedek a XXXIII. OTDK-n!

A tudományos és művészeti diákköri munka szerves része a magyar felsőoktatási intézmények oktatási, tudományos illetve művészeti tevékenységének. Az arra vállalkozó, igényes, kiemelkedő képességekkel rendelkező hallgatókat önálló, a kötelező tananyagon túli szakmai, tudományos teljesítményre ösztönzi, s elfogadtatja a hallgatókkal azt, hogy a diákköri munka saját érdekük, része szakmai sikereiknek, a szakma minél tökéletesebb elsajátításának, diplomájuk értékét növelve befolyásolja további tudományos előmenetelüket, életútjukat. A TDK keretei között folytatott tudományos és művészeti tevékenység kitartó, következetes munkán, folyamatos tanuláson és igazi megmérettetésen alapul. Megtanít érvelni, vitatkozni, mások igazát megismerni, elfogadni, örülni más sikereinek, elért eredményeinek. A szakmai, tudományos sikerek elérése mellett, vagy inkább mindezek előtt igényességre, a kutatói életforma nagyszerűségére, a felfedezés örömére, az új melletti kiállásra, elkötelezettségre, tiszteletre, de együttműködésre és toleranciára is nevel. A TDK - munka vállalása személyes döntés, amely a tudományos munka iránti alázattal, szorgos, kitartó munkával jár. A kölcsönös együttműködésen alapuló műhelymunka tanárnak, diáknak egyformán nagy lehetőség. Olyan szellemi fellendülést eredményez, amely kedvező hatással van az egyetemi, de továbbtekintve hazánk tudományos és művészeti életének egészére is.

A 2017. évi XXXIII. OTDK Tanulás-és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar az alábbi országos eredményeket érte el:

1. hely: Tiborczné Bogdán Éva: Két világ között. A bentlakásos gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő fiatalok kötődéseinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Zsubrits Attila

2. hely: Farnady-Landerl Viktória: Agykutatás és pedagógia – neuropedagógiai aspektusok a kisgyermeknevelésben

Témavezető: Dr. habil Varga László

2. hely: Berkes Liliána: A méhen belüli élet hatása a személyiség alakulására

Témavezető: Szélesné Dr. Ferencz Edit

Munkája elismeréseként könyvjutalmat kapott: Horváth Adrienn, Matajsz Berta Luca, Mártonné Andrássy Szilvia, Ponty Erika, Wágner Anita.

Témavezetők: Dr. habil Bodnár Gabriella, Baloghné Dr. Bakk Adrienn és Kissné Dr. Zsámboki Réka.

A Kar vezetősége és Kari Tudományos Diákköri Tanács nevében ezúton is szeretnénk megköszönni a hallgatók és témavezetőik áldozatos munkáját. Bízunk benne, hogy hallgatóink tovább gondozzák kutatási témájukat, s az ő munkájukat, eredményeiket látva mások is kedvet kapnak a tudományos diákköri tevékenységhez. Szívből gratulálunk a hallgatóknak és a témavezetőknek. A kiváló eredmény a Karon folyó oktatói és tudományos munka színvonalának rendkívül fontos fokmérője.

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar hallgatóinak részvétele a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg. Az NTP-OTDKR-16-0057. sz. támogatási szerződés alapján 154.000 Ft támogatásban részesült a Kar.