Tatán, a Piarista Rendházban is megkezdődött az új tanév

Idén ősszel már a negyedik tanév kezdődik el a Piarista Rendházban, ahol szeptember 10-én rendezték a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ évnyitó ünnepségét.

2017 - ben indult el a tatai felsőoktatás, amikor a Piarista Rendház épületében megkezdte működését a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ (KFKK). Tata Város Önkormányzatának egyik kiemelt célja, hogy segítse a térségünkben élő fiatalokat valamint a fejlődni, tanulni vágyókat a felsőfokú oklevelek megszerzésében, ezért több felsőfokú intézménnyel is együttműködési megállapodást kötött. Az oktatás 2017 szeptemberében a Soproni Egyetemmel közös szervezésben indult, amikor az intézmény Benedek Elek Pedagógiai Kara Csecsemő és Kisgyermeknevelő Alapszakot indított városunkban. Az akkor első évfolyamukat megkezdő hallgatók idén sikeres záróvizsgát tettek, és átvehették diplomájukat.

A Piarista Rendházban 47 hallgató végzi tanulmányait a 2020/21-es tanévben, ők Csecsemő és Kisgyermeknevelő valamint Gyógypedagógia szakokon tanulnak. Dr. habil. Varga László egyetemi docens, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja a tatai évnyitón elmondta: - Csodálatos, ahogyan a levelező tagozatos hallgatók felkészültségüket évről-évre bizonyítják a vizsgákon, ehhez pedig kitartó, áldozatos munkára van szükség, hiszen nekik a családjuk és a munkájuk mellett kell időt szakítaniuk a tanulásra, amelyhez itt, Tatán is örömmel adnak meg minden segítséget. Dr. Varga László az első évfolyam hallgatóit köszöntve úgy fogalmazott:- „Fontos, hogy mi pedagógusok tudjuk, érezzük és lássuk, milyen módszerekkel támogathatjuk a gyermekek fejlődését. Ezért arra készítjük fel önöket, hogy boldog, egészséges és nyitott gyerekeket neveljenek”.

A Piarista Rendházban Dr. Katona György, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese köszöntötte elsőként az idén felvételt nyert hallgatókat. Dr. Katona György kiemelte: - nagyon büszke a tatai képzésre, és annak magas színvonalú működésére. Ebben a közegészségügyi helyzetben talán könnyebb lenne otthonról, online ünnepelni, de nagyon fontos a személyes jelenlét, és amíg lehet, ezt a képzésben is szeretnénk megvalósítani. Az oktatási rektorhelyettes a Soproni Egyetem egy nappal korábban megrendezett tanévnyitó ünnepségéről is beszélt, melyen elismerést vehetett át Michl József polgármester valamint Acsainé Dávid Ágnes a Tatai Rend-ház Kft. ügyvezető igazgatója.

Szeptember 9-én a Soproni Egyetem szenátusa Michl Józsefet, Tata Város polgármesterét Soproni Egyetemért Emlékérem kitüntetésben részesítette, elismerve az egyetem és a Benedek Elek Pedagógiai Kar képzési portfóliójának bővítése érdekében, a KFKK indításáért végzett odaadó munkáját, s megköszönve a kar iránti elkötelezettségét, mellyel városvezetőként befogadta és támogatta a soproni képzéseket, ezzel szolgálva a pedagógusképzés nemes ügyét. Michl József a kitüntetéssel kapcsolatban elmondta: - Az emlékéremmel az a közösség gazdagodott, amely itt Tatán néhány évvel ezelőtt úgy látta, van értelme a Piarista Rendházban elindítani a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot. Hálásan köszönöm a Soproni Egyetemnek az együttműködést és ezt az elismerést, melyet rajtam keresztül az egész város kapott meg. Korábbi célunkat szem előtt tartva a jövőben azon dolgozunk, hogy a Csecsemő és Kisgyermeknevelő valamint Gyógypedagógia szakok mellé újabb szakok jöhessenek Tatára, és más egyetemek is megjelenhessenek konkrét képzésekkel. Köszönöm a munkatársaim és mindazok erőfeszítéseit, akik hozzájárultak az eddigi munkánkhoz – nyilatkozta a városvezető.

Acsainé Dávid Ágnes a Tatai Rend-ház Kft. ügyvezető igazgatója címzetes egyetemi docens kitüntetésben részesült szeptember 9-én Sopronban, koordinátori és oktatói munkájáért, szakmai támogatásáért, valamint a kar iránti lojalitásának és emberi értékeinek elismeréséül. Acsainé Dávid Ágnes, aki a városunk és a Soproni Egyetem közötti együttműködést koordinálja, a KFKK irányítójaként a képzés mindennapjait szervezi és segíti, az elismeréssel kapcsolatban elmondta: - Negyedik éve, mint óraadó-oktató dolgozom az egyetem tatai képzésében ének-zene és módszertan tantárgyban. Az egyetemmel való kapcsolatom a mögöttünk álló években mind szakmailag, mind pedig emberileg megerősödött, és sokkal szorosabbá vált, mint egy munkatársi viszony. A kitüntetés, az ezzel együtt járó figyelem arra kötelez, hogy azzal az örömmel és hittel végezzem a jövőben a hivatásomat, mint eddig is tettem, és ahogyan érdemes. Megtisztelő és megható számomra ez az elismerés, amiért hálás vagyok nemcsak a kollégáimnak, hanem a hallgatóimnak is.

A tatai tanévnyitón az új hallgatókat ünnepélyesen a Soproni Egyetem polgáraivá avatták. Az egyetem és a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ ebben a tanévben is tervez nyílt napot, amelyen tovább népszerűsítik a már meglévő képzéseket és részletes tájékoztatást adnak az érdeklődőknek. Az első tanítási nap szeptember 18 -án lesz. Az új tanév a koronavírus járvány miatt fokozott rugalmasságot követel, ezzel kapcsolatban a KFKK alkalmazkodva az aktuális járványügyi szabályokhoz folyamatosan tájékoztatja hallgatóit a változásokról. Emellett újdonság, hogy a Csillagsziget Bölcsőde mellett a Juniorka Bölcsőde is helyet ad majd a gyakorlati oktatásnak a 2020/21-es tanévben.

Forrás: https://tata.hu/20689/a_piarista_rendhazban_is_megkezdodott_az_uj_tanev

Németh Tamás fotói