Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

A felsőoktatás tehetséggondozó, menedzselő programja komplex módon értelmezhető. Az intézmények tehetséggondozó formái – a TDK,  a Szakkollégiumok,  a Doktori Iskolák -  valamint a különböző szakmai műhelyek egymásra épülve adnak lehetőséget a tehetséges, motivált fiatalok szakmai, emberi kibontakozására.

Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv és a Felsőoktatási Törvényben megfogalmazottak szükségessé tették, hogy a felsőoktatási intézmények átfogó tehetséggondozó koncepciót dolgozzanak ki, melyek kiemelt fontossággal bírnak az intézmények stratégiai céljai között. Ennek keretei között valósulhat meg, hogy a felsőoktatási intézményekbe kerülő fiatalok tehetségének felismerésével és mentorálásával, képességeiket fejlesztik, szakmai ismereteiket gazdagítják.

Dr. habil Bodnár Gabriella PhD
egyetemi docens
Magyar Tehetséggondozó Társaság
Felsőoktatási Szekciójának vezetője