Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitás - pályázati lehetőség a 2021/22-es tanévre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁS ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

a 2021/2022. tanév őszi és tavaszi félévére

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara pályázatot hirdet ERASMUS+ hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásban való részvétel céljából a 2021/2022. tanév őszi és tavaszi szemeszterére.


1. A pályázat célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

2. A pályázásra jogosultak köre

A Soproni Egyetem Benedek Elek Karának beiratkozott hallgatói. Aktív hallgatói státusz szükséges az ösztöndíj alatt. Pályázati feltételek.

3. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (hossza 2-12 hónap)

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.
A fogadó intézményt a hallgató keresi meg, és a fogadókészséget egy eredeti befogadó nyilatkozattal igazolja.

5. Pályázati feltételek
 • a pályázó a Soproni Egyetem Benedek Elek Karának beiratkozott hallgatója kell. Aktív hallgatói státusszal kell, hogy rendelkezzen az Erasmus mobilitási ösztöndíj teljes idejére
 • a pályázó magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve huzamos tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik
 • a pályázó jó tanulmányi eredménnyel és nyelvtudással rendelkezik
 • a hallgató az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha ezen időtartam alatt más, európai uniós program (pl. Leonardo da Vinci, Marie Curie ösztöndíj, Jean Monnet) által támogatást – azonos célra és költségekre –, nem vesz igénybe
 • pályázó a külföldön töltött időszak folyamán is jogosult az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására
 • egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam. A korábban "Lifelong Learning Program"-ban végzett mobilitási is hozzáadandó
 • szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni 
 • a frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk)
6. A támogatás mértéke

A támogatásról a Soproni Egyetem dönt:

 • Hallgatói ösztöndíj: mértéke a fogadó országok megélhetési költség szerinti besorolása alapján 570-620 €/hó Pontos támogatási összegek.
A támogatásról a Tempus Közalapítvány dönt:
 • Hátrányos helyzetű hallgatók rendkívüli támogatást igényelhetnek (100 €/hó)
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva. Támogatási összegek.
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz és spanyol) nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erasmus+ mobilitási ösztöndíj nem feltétlenül fedezi az utazással és a kint tartózkodással kapcsolatban felmerülő költségeket (pl. repülőjegy, vízum, biztosítás, kollégium, albérlet, megélhetés).

7. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

ERASMUS+ online pályázati adatlap

melyhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat (PDF vagy JPG formátumban):

 • Motivációs levél formanyomtatvány letöltése (Tanulmányi terv rész kitöltése nem kell)
 • fényképes, magyar nyelvű Europass önéletrajz EUROPASS
 • nyelvismeret igazolása, ha van nyelvvizsga másolat
 • az utolsó két lezárt félév vizsgaeredményeiről (az I. évfolyamos hallgatók egy lezárt félév) Teljesítési lap elmentése PDF formátumban a Neptunból. Tanulmányok / Leckekönyv, félév kiválasztása, Teljesítési lap nyomtatása, utána  a "Teljesítési lap" kiválasztása. Segítség
 • nappali tagozatos hallgatók esetében nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi szakmai gyakorlat előfinanszírozását és a gyakorlattal járó esetleges többletköltségeketformanyomtatvány letöltése

nem kötelezően csatolható (PDF vagy JPG formátumban):

 • bármilyen igazolás, amely a hallgató tudományos vagy közösségi munkáját igazolja (HÖK, TDK, kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység)

A pályázat benyújtásához szükséges papír alapon leadni a kitöltött online pályázati adatlapot: visszaigazolásként a megadott email-címre érkezik egy PDF fájl, amit kinyomtatva, aláírva kell leadni.

8. Teendők a pályázat benyújtása előtt

Teendők

9. A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatokat kari ad hoc bizottság bírálja el a tudományos és külügyi dékánhelyettes, egyben Erasmus+ kari koordinátor elnökletével. A bizottság tagjai a benyújtott pályázatokat rangsorolják, majd a Tempus Közalapítvány által biztosított pénzügyi keretet felosztják a nyertes pályázók között.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kiváló szakmai nyelvismeret
 • hallgatói tudományos tevékenység (TDK, OTDK, részvétel a Kar szakmai tudományos műhelyeinek (laboratóriumok) munkájában),
 • jó tanulmányi eredmény,
 • részvétel a hallgatói közösségi munkában,
 • kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység,
 • szakkollégiumi tagság,

A pályázatok elbírálására a benyújtás határidejét követő egy hónapon belül kerül sor.


10. Teendők a pályázat elnyerése után

Teendők

11. Teendők az Erasmus+ ösztöndíjas tanulmányok végeztével

Teendők

12. A pályázat benyújtásának helye és határideje

A pályázati anyagot online kell benyújtani az alábbi linken: ERASMUS+ online pályázati adatlap

A pályázat benyújtásához szükséges papír alapon leadni a kitöltött online pályázati adatlapot: visszaigazolásként a megadott email-címre érkezik egy PDF fájl, amit kinyomtatva, aláírva kell leadni.
Az aláírt anyagot a SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar 008-as irodában, Németh Tamás Erasmus+ koordinátornak kell benyújtani.

Az érvényben lévő 1/2020. sz. rektori utasítás alapján az aláírt anyagot szkennelve vagy lefényképezve a következő email-címre kell elküldeni: nemeth.tamas@uni-sopron.hu

A pályázat beadási határideje: folyamatos.
Amennyiben kiegészítő támogatásra is pályázik, kérem, vegye figyelembe, hogy erre márciusi és októberi beadással van lehetősége.
 
További információk az ERASMUS+ programmal kapcsolatban a Dékánhelyettesi Irodában Kissné Dr. Zsámboki Réka tudományos és külügyi dékánhelyettestől (tel: 99/518-930; e-mail: kissne.zsamboki.reka@uni-sopron.hu) és Németh Tamás Erasmus+ koordinátortól kérhetők (Tel: 99/518-946 e-mail: nemeth.tamas@uni-sopron.hu). A hallgatói mobilitásról a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) is tájékozódhatnak a Pályázatok/Erasmus+ menüpont alatt.
 
Sopron, 2021. szeptember 24.
 

Kissné Dr. Zsámboki Réka
egyetemi docens
tudományos és külügyi dékánhelyettes