Tudományos Diákköri Konferencia a Benedek Elek Pedagógiai Karon

A Magyar Tudomány Ünnepe/Napja alkalmából került megrendezésre a kari tudományos diákköri konferencia, 2020. 11. 04-én 15 órakor.

10 fő hallgató nyújtotta be jelentkezését/pályamunkáját, így a konferencia két bizottságban zajlott, a következő témákkal:

TDK/1. bizottság

TDK/2. bizottság

Dr. Hartl Éva

Dr. Kitzinger Arianna

Dr. Kollarics Tímea

Dr. Kissné Zsámboki Réka

Baloghné Dr. Bakk Adrienn

Dr. Haász Sándor

 

Dr. Molnár Katalin online

Pályázók/Témák/Konzulens tanárok

Pályázók/Témák/Konzulens tanárok

Sipőcz Vivien óvodapedagógus

A madárbarát (zöld) óvoda kritériumrendszere

Dr. Molnár Katalin

 

Telekesi Adrienn óvodapedagógus

Lakóhelyem természeti és épített örökségei

Dr. Molnár Katalin

 

Fehér Ágnes Neveléstudomány MA L

Az óvodapedagógusok viszonyulása a sajátos nevelési igényű és az autizmus spektrum zavarral élő gyerekek integrált óvodai neveléséhez

Kissné Dr. Zsámboki Réka

 

Kántor Zsuzsanna OP L

Mi jár a gyermekek fejében? – A koragyermekkori tanulás szülői és óvodapedagógusi szemmel

Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD.

 

Baranyai Mihály Neveléstudomány MA L

Saint-Exupéry kontra Erasmus

 – avagy meddig jó a tanulásban akadályozottak általános iskolai integrációja?

Kissné Dr. Zsámboki Réka

Irsa Petra CSBA N

Attitűdvizsgálat a sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó csecsemő- és kisgyermeknevelők körében

Dr. Závoti Józsefné PhD.

 

Bontó Petra GYP L

Az óvodapedagógusok szubjektív jólléte és munkával való elégedettsége

Dr. Tóth- Merza Katalin

 

Horváth Krisztina óvodapedagógus

Az óvodapedagógusok gyermekbántalmazással kapcsolatos ismereteinek felmérése

Dr. Tóth- Merza Katalin

 

Bodnár Petra- Kiss Laura  OP  N/L

Óvodáskorú gyermekek életmódja és elhízási mutatói

Baloghné Dr. Bakk Adrienn

 

 

 

 

 

 

A pályamunkák prezentációja szakszerű, logikus, a kutatási eredményeket kiemelő volt, a jelöltek a felmerült kérdésekre, hozzászólásokra szakmai választ tudtak adni. A bizottsági munka jó hangulatban zajlott. Konzultációs, kutatást, országos bemutatást támogató véleményekkel segítette a pályázókat.

Országos bemutatásra javasolt: 

Bodnár Petra- Kiss Laura OP N/L

Óvodáskorú gyermekek életmódja és elhízási mutatói

Baloghné Dr. Bakk Adrienn

 

Bontó Petra GYP L

Az óvodapedagógusok szubjektív jólléte és munkával való elégedettsége

Dr. Tóth- Merza Katalin

 

Fehér Ágnes Neveléstudomány MA L

Az óvodapedagógusok viszonyulása a sajátos nevelési igényű és az autizmus spektrum zavarral élő gyerekek integrált óvodai neveléséhez

Kissné Dr. Zsámboki Réka

 

Horváth Krisztina óvodapedagógus

Az óvodapedagógusok gyermekbántalmazással kapcsolatos ismereteinek felmérése

Dr. Tóth- Merza Katalin

 

Irsa Petra CSBA N

Attitűdvizsgálat a sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó csecsemő- és kisgyermeknevelők körében

Dr. Závoti Józsefné PhD.

 

Kántor Zsuzsanna OP L

Mi jár a gyermekek fejében? – A koragyermekkori tanulás szülői és óvodapedagógusi szemmel

Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD.

 

Nevezési határidő: Nyíregyháza 2021. január 11.

Feltöltés: 30 nap áll rendelkezésre a dolgozatok feltöltésére


Gratulálunk, és egyben köszönjük a pályamunkák készítőinek és témavezetőiknek a munkát!

Galéria