Tudományos workshop

AZ ERDŐ- ÉS KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI DOKTORI PROGRAMUNK ÉS A FLORIDAI GULF COAST EGYETEM BEMUTATKOZÁSA

Az akadémiai év lezárásaképp 2018. július 2-án 15 órai kezdettel Tudományos Workshop-ot rendeztünk Karunkon, melynek keretében Dr. Molnár Katalin egyetemi docens, programvezető az Erdő- és környezetpedagógiai doktori programunkról adott ismertetőt, majd Prof. Dr. Szécsi Tünde a floridai Gulf Coast Egyetem tudományos, oktatási és kutatási tevékenységének sajátosságait mutatta be a hallgatóságnak.

A rendezvényen elhangzott, hogy az Erdő- és környezetpedagógiai doktori program a Soproni Egyetem Róth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola egyik alprogramjaként kínál tudományos-szakmai kurzusokat és kutatási témákat a jelentkező hallgatóknak. Fontos célja, hogy széleskörű természet- és társadalomtudományi alapozással környezettudatos oktató és fejlesztő tevékenységre képezzen felelősségtudatos szakembereket. A meghirdetett témák a köznevelés minden szintjén olyan korszerű metodikák és ismeretek fejlesztését és kutatását teszik lehetővé, amelyek segítségével az életkori sajátosságoknak megfelelő legkorszerűbb ismeretek elsajátíthatók és a környezettudatosság gyakorlati érvényesülése elősegíthető.

Ezt követően Prof. Dr. Szécsi Tünde a floridai Gulf Coast Egyetem oktató professzora az amerikai felsőoktatási intézmény tudományos munkáját mutatta be. Előadásában kitért arra is, hogy a Soproni Egyetemhez hasonlóan a floridai intézményben is az egyik fő alapelv a fenntarthatóság és a környezettudatosság szemléletének integrációja az oktatás minden szegmensében. Bemutatta az oktatókat monitorozó tudománymetriai rendszer főbb sajátosságait, melyben a tanítás, a kutatás és a tudománynépszerűsítés egyaránt fontos hangsúlyt kap. Kitért a pályakezdő oktatók szakmai támogatásának rendszerére, valamint az oktatók számára előírt előmeneteli portfolió céljára és lényegére is. Végül kutatási együttműködési lehetőségeket ajánlott a Benedek Kar oktatói és hallgatói számára.