Tudósítás a CODES projektről az ORF Burgenlandi Rádiócsatornáján

Kissné dr. Zsámboki Réka, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tudományos és külügyi  dékánhelyettese az ORF Burgenlandi Stúdiójának felkérésére nyilatkozott a ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ és a Benedek Elek Pedagógiai Kar közreműködésével megvalósuló CODES projekt keretében megnyílt információs és tanácsadó központról. 

A projekt a kompetencia-orientált oktatás támogatását szolgálja a határmenti régiókban található alapfokú iskolákban a szövegértés, matematika, természettudomány-technika és interkulturális-szociális kompetenciaterületeken kidolgozott feladatbankok és projektek segítségével.

A feladatbankok alkalmazását, népszerűsítését, a pedagógusok képzését és támogatását segíti a Benedek Elek Pedagógiai Karon létrejött információs és tanácsadó központ.

A Kar részéről a projektben Dr. habil. Varga László, dékán és Kissné Dr. Zsámboki Réka, dékánhelyettes működnek közre.

 

Az interjú az alábbi linken hallgatható meg:

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3021568/