Új doktor Karunkon

A Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet oktatója, Tóth-Merza Katalin kolléganőnk 2019. január 21-én summa cum laude minősítéssel doktori fokozatot szerzett. Kutatási témája a borderline személyiségzavar és a gyermekkori traumatizáció összefüggései.  Tóth-Merza Katalin doktori tanulmányait a Debreceni Egyetem Egészségtudományok doktori iskolájának Megelőző orvostan és népegészségtan doktori programjában végezte, témavezetője  Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó tanszékvezető egyetemi docens. A tudományos fokozat megszerzéséhez szívből gratulálunk!