Új rektor a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolán

2017. október 2-án karunk dékánja, Dr. habil Varga László, külügyi és tudományos dékánhelyettese, Dr. Patyi Gábor és Babai Zsófia, a Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány felelőse részt vettek osztrák partnerintézményünk, a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola új rektorának ünnepélyes beiktatásán.

Az ünnepségnek az is apropóját képezte, hogy a főiskola 2017-ben ünnepli 10 éves évfordulóját.

Mag. Walter Degendorfer alapító és leköszönő rektor 10 éven át folytatott kiváló munkájával világítótoronnyá alakította a burgenlandi intézményt, melynek fénye számos Ausztrián kívüli intézményhez is eljutott.  Ezekhez tartozott karunk is, mellyel szoros együttműködést alakított ki a volt rektor. Stratégiájában fontos szerepet tulajdonított partnerkapcsolatunknak, hiszen a főiskolává válásban elsődleges szerepet játszott a burgenlandi régió fő sajátossága és kincse, a többnyelvűség, melynek a magyar nyelv egyik meghatározó eleme. Búcsúbeszédében köszönetet mondott kollégáinak, akiknek együttműködése nélkül nem valósulhatott volna meg választott mottója:  

„Sapientia in unitate” („Egységben a bölcsesség”)

Beszédében hangsúlyozta, a búcsú nem csak az emlékezést jelenti, hanem a jövőbe tekintést is magában kell, hogy hordozza, és ennek szellemében kívánt erőt, bátorságot, higgadtságot az intézmény új vezetőjének, Dr. Sabine Weisz rektornak.

Dr. Sabine Weisz hivatalos eskütétele előtt Lao-Ce szavaival köszöntötte a jelenlévőket:

„A leghosszabb utazás is egyetlen lépéssel kezdődik.”

A beiktatási ünnepségen jelen volt többek között Hans Niessl, Burgenland tartományfőnöke, Ägidius Zsifkovics, megyés püspök és Mag. Angela Weilguny szekcióvezető az Oktatási Minisztériumból.

Babai Zsófia

Mag. Dr. Walter Degendorfer búcsúbeszéde

 
Az új rektor, Dr.Sabine Weisz köszöntője

Interjú az új rektorral

 

Az esemény legfőbb résztvevői a főiskola vezetőinek társaságában