Újabb oktatónk szerzett PhD fokozatot az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolában

Pásztor Enikő, a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet oktatója december 12-én sikeresen védte meg doktori (PhD) disszertációját, melynek címe: A játékos idegennyelvi foglalkozások megjelenése a magyarországi óvodákban 1959-től napjainkig, különös tekintettel a soproni és Sopron környéki óvodákra.

Az eseményen jelen volt karunk dékánja, Dr. habil. Varga László és több oktatónk is.

A védés során a tudományos bizottság kiemelte a doktorjelölt által választott téma újszerűségét, egyediségét, és elismerő szavakkal szólt a kutató hosszú éveken át tartó, rendkívüli kitartással, elhivatottsággal végzett munkájáról. 

Pásztor Enikő kolléganőnek szívből gratulálunk!