Unalmas a fenntarthatóság?

Amikor valaki a fenntarthatóságról kezd beszélni, azonnal elkapcsolsz, tovább lépsz, vagy akár ott hagyod a társaságot, mivel már a vízcsapból is ez a téma folyik? Hát ne tedd! Vannak e fogalomnak alig említett területei is. Sokan nincsenek tisztában azzal sem, hogy milyen vadon élő állatok élnek körülöttünk. A következőkben bemutatunk egy doktorandusz hallgatót, aki a fiatalok nyelvén, stílusosan és interaktívan vezeti be a témába a diákjait.

Mesterházy Helga nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos életmódra és azon dolgozik, hogy a szülők és pedagógusok megismerjék a körülöttünk élő vadon élő állatokat, a vadászatot és a vadgazdálkodás fontosságát. Doktori témája: Vadászat- vadgazdálkodás kérdésköre az óvodában és általános iskola alsó tagozatában. Kutatásaiban témavezetői Dr. Molnár Katalin egyetemi docens és Prof. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár iránymutatásai alapján készíti tudományos munkáját.
Tán úgy gondolod, hogy a vadgazdálkodás témaköre távol áll az óvodapedagógiától? Koránt sem.  Hogyan is gondolhatnánk ezt, amikor az emberek nagy része úgy tudja, hogy az őz a szarvas kicsinye. Ezért tartom én is fontosnak a témát, valamint ennek minél korábbi átadását. Következőkben erről olvashatnak egy interjút, Helga személyes élményeivel fűszerezve.

 

Interjú Mesterházy Helgával

Mit gondol a környezettudatos életmódról?

„Elengedhetetlen a ma felnövő gyermekek és fiatalok környezettudatossága ahhoz, hogy életterük legyen. Én is rendkívül fontosnak találom. A mindennapokban környezettudatos életmódommal és szakmaiságommal tudok hozzájárulni ahhoz, hogy megismerjük a problémák lényegét és cselekedni is megtanuljunk és megtanítsunk.”

 

Mikor és hol találkozott előszőr a fenntartható és környezettudatos életmóddal? 

„Szüleim – mindketten- hivatásos vadászként dolgoznak. Hivatásuk jelen volt és van az életünkben. A természet szeretetét és tiszteletét, megismerését a családunkból hoztam. Már gyermekkoromban is ismertem az erdőt, életközösségeit, de csak felnőttként jöttem rá, hogy mennyivel tudtam többet a természetről, mint kortársaim.”


Miért Dr. Molnár Katalint egyetemi docens Asszonyt (a Társadalom-, Szociális- és Kommunikációtudományok Intézetének igazgatóját) választotta mentorának?      

„Inkább úgy fejezném ki magam, hogy egymást választottuk. Amikor mesterképzésre jártam, nála írtam a szakdolgozatomat. Szerintem mondhatom, hogy szerettünk együtt dolgozni. Nagyon precíz, segítőkész és jóindulatú volt a munkám során. Jelenleg is az. Ő hívta fel a figyelmem a Doktori Iskolára, javasolta, hogy jelentkezzem. Így is tettem- jelenleg harmadéves vagyok, nagyon szeretek a Docens Asszonnyal együtt dolgozni. A témámat együtt gondoltuk ki, ami: Vadászat-vadgazdálkodás kérdésköre az óvodában és általános iskola alsó tagozatában.”

 

Miért döntött úgy, hogy ebben a témakörben kíván tevékenykedni? 

„Ahogy mondtam, a családomban nagy hagyománya van a vadászatnak. Ebben nőttem fel. A doktori témámban találkozik a két- számomra fontos- tudományág: a pedagógia és a vadászat-vadgazdálkodás. Óvodapedagógusként fontosnak tartom azt, hogy a gyermekek, szülők és pedagógusok hiteles/pontos ismeretekkel rendelkezzenek erről a témáról, hiszen a média számos torz és negatív híreket közvetít mindezekről.”

 

Hogy valósul meg a fenntarthatóság témaköre a vadászat-vadgazdálkodásban?

„A konzervációs, másnéven bölcs hasznosításban. Ezt azt jelenti, hogy a természetben jelenlevő vadállományt úgy hasznosítjuk, hogy a legnagyobb fenntartható hozamot tudja biztosítani a mai nemzedék számára. Mindezt úgy, hogy közben fennmarad a jövő generáció szükségleteinek és igényeinek fenntartását biztosító potenciál is.Fontosnak találom, hogy a közétkeztetésben találkozzanak a gyermekek a vadhússal, meg tudják kóstolni, azért, hogy a későbbiekben felnőttként szívesen fogyasszák azt.”

 

Milyen megvalósítási lehetőségei vannak az óvodában a főbb vadfajok- vadgazdálkodás témakörének?

„A külső világ tevékeny megismerése műveltségterületen belül számos lehetőség van. E foglalkozás keretein belül a gyermekek megismerhetik: a nagyvadfajokat, apróvadfajokat, élőhelyüket, táplálkozásukat és pontos megnevezésüket. Viszont legfontosabbnak azt tartom, hogy mindezekről a pedagógusnak megfelelő, hiteles és pontos ismerete legyen, hogy a gyermekek ne kapjanak téves ismereteket e témakörről.”

 

Miért fontos, hogy a szülők, pedagógusok ismerjék ezen témakört?

„A szülők ismerete azért elengedhetetlen, mert a gyermek elsődleges szocializációs színtere a család- az itt levő ismeretek adnak egyfajta alapot, melyet a pedagógusok intézményes kereteken belül kiegészítenek. Az intézményes nevelés során a tanulási folyamatokkal nem csupán ismeretre, hanem egyfajta szemleltformálásra is lehetőség van, mely reményeink szerint hat a gyermekek családjára is. Ezt számos kutatás is alátámasztja.”

 

A Soproni Egyetemen milyen jógyakorlatok vannak a témakörben az oktatásban?

„A Környezeti nevelés kurzuson belül a pedagógushallgatók tanulnak a hazai főbb vadfajainkról és vadászat-vadgazdálkodásról is. Emellett természetismeret gyakorlaton is részt vesznek a hallgatók, mely szintén egyfajta tapasztalást jelent- természetes közegben. Alapozásként tanulnak ökológiát, színesíthetik tudásukat erdőpedagógiai és zoopedagógiai ismeretekkel is. Más szakokon is megjelenik e természettudományos kompetenciafejlesztés, fenntarthatóság és környezeti nevelés témakörökben.„

 

Milyen szerepet tölt be a média a fenntarthatóság, a vadászat-vadgazdálkodás témakörében?

„Mint minden más területen, itt is pozitív és negatív hatást is felfedezhetünk. Témánk szempontjából a legszerencsésebb az, ha kiegészítő és ismeretnyújtó-, rendszerező a médiahatás.  A fenntartható vadgazdálkodásról szóló hírek/események hitelessége, reális bemutatása, kommentjei azért is nagyon fontosak, mert a közösségi média bárki számára elérhető. Egy lehetőség a szakembereknek, hogy szakmaiságot közvetítsenek, de egy fórum a hozzá nem értőknek, hogy arc, név nélkül mindenhez véleményt fűzhessenek. A vadászat-, vadgazdálkodás témakörében sok a ”nem hozzáértő” felszólalás, s sokszor a média is felkap egy-egy hírt, melyek főként negatív tartalmúak. Arra törekszünk minden nyilvános megszólalásunk, közösségi programjaink kapcsán, hogy a vadászról kialakuló gyermeki kép olyan hatású legyen, hogy egyre több gyermek mondja: hivatásos vadász, vadgazda, agrár szakember, gazdálkodó szeretnék lenni.”

 

Az Ön mindennapi életében milyen konkrét ügyekben nyilvánul meg a fenntarthatóság?

“Vásárláskor mindig viszek magammal vászontáskákat, az izzóinkat lecseréltük LED izzókra, természetes tisztítószereket használok, szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Kiskertünk is van, ügyelünk arra is, mit és honnan veszünk, hogyan dolgozzuk azt fel. Tartósítunk is. Ezek mind-mind apróságok, ezt úgy gondolom, bárki meg tudja tenni, aki egy kicsit is figyelni szeretne a bolygónkra.”


A cikket és az interjút készítette: Turbó Trió