Végzettség és kreditpontok

Képzési idő: A mintatanterv alapján 6 aktív félév
A megszerzendő kreditek száma: 180
A diploma megnevezése: óvodapedagógus
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek: 
társadalomtudományi ismeretek, 
pedagógia, 
pszichológia, 
informatika

Szakmai törzsanyag:
szakmai elméleti modul:
játék pedagógiája és módszertana,
anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, 
matematikai nevelés és módszertana,
környezeti nevelés és módszertana, 
ének-zenei nevelés és módszertana,
vizuális nevelés és módszertana, 
testnevelés és módszertana


speciális programok modul:
német nyelv az óvodában
angol nyelv az óvodában


választható programok:
gyermek- és gyógytestnevelés

képzőművészeti és kézműves specializáció


nemzetiségi szakirány:
nemzetiségi ismeretek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, 
nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata, nemzetiségi nyelv


Szakmai gyakorlatok: 
elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok
külső szakmai gyakorlat

A tananyag modulok szerinti kreditarányai:

 

Kötelező tárgyak

 

 

138 kredit

Ebből:

 

Gyakorlati képzés

 

 

 18 kredit

 

Összefüggő külső szakmai gyakorlat

 

 

  9 kredit

 

Kötelezően választható tárgyak

 

 

18 kredit

 

Szabadon választható tárgyak

 

 

14 kredit

Szakdolgozat

10 kredit

Összesen:

180 kredit