Végzettség és kreditpontok

 

Képzési idő: A modelltanterv alapján 6 aktív félév
A megszerzendő kreditek száma: 180
A diploma megnevezése: óvodapedagógus
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező, második alapképzés

A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek:
társadalomtudományi ismeretek,
pedagógia,
pszichológia,
informatika

Szakmai törzsanyag:
szakmai elméleti modul:
játék pedagógiája és módszertana,
anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana,
matematikai nevelés és módszertana,
környezeti nevelés és módszertana,
ének-zenei nevelés és módszertana,
vizuális nevelés és módszertana,
testnevelés és módszertana


speciális programok modul:
német nyelv az óvodában
angol nyelv az óvodában
baby sitter (német, angol)


választható programok:
gyermek- és gyógytestnevelés


nemzetiségi szakirány:
nemzetiségi ismeretek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata,
nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata, nemzetiségi nyelv


Szakmai gyakorlatok:
elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok
külső szakmai gyakorlat

A tananyag modulok szerinti kreditarányai:

Alapozó ismeretek  38 kredit 
Szakmai elméleti modul  60 kredit 
Kötelezően választható tárgyak 34 kredit 
Specializáció  34 kredit 
Választható program  12 kredit 
Nemzetiségi szakirány  46 kredit 
Gyakorlati képzés  28 kredit 
Szakmai gyakorlat  16 kredit 
Összefüggő gyakorlat  12 kredit 
Szabadon választható 
9 kredit 
Szakdolgozat  10 kredit 
Összesen: 
180 kredit