Végzettség és kreditpontok

Képzési idő:  6 félév
A megszerzendő kreditek száma: 180 kredit
A diploma megnevezése: óvodapedagógus
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek: 

 • társadalomtudományi ismeretek, 
 • pedagógia, 
 • pszichológia, 
 • informatika


Szakmai törzsanyag:
Szakmai elméleti modul:

 • játék pedagógiája és módszertana,
 • anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, 
 • matematikai nevelés és módszertana,
 • környezeti nevelés és módszertana, 
 • ének-zenei nevelés és módszertana,
 • vizuális nevelés és módszertana, 
 • testnevelés és módszertana


Specializációk:

 • angol nyelv az óvodában
 • gyermek- és gyógytestnevelés
 • képzőművészeti és kézműves


Szakirány:

 • Német nemzetiségi
  • nemzetiségi ismeretek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, 
  • nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata, nemzetiségi nyelv


Szakmai gyakorlatok: 

 • elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok
 • külső szakmai gyakorlat

 

Az óvodapedagógus képzésben az alábbi szigorlatok letétele feltétel az abszolutórium megszerzéséhez:

 • Komplex Pedagógia - Pszichológia szigorlat (4. szemeszter)
 • Német nemzetiségi szakirányon:
  • Komplex német nemzetiségi szigorlat (6. szemeszter)

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a szakdolgozat kreditértékével együtt a meghatározott kreditmennyiség (180 kredit) megszerzése
  • 139 kredit kötelező tárgy
  • 28 kredit kötelezően választható tárgy
  • 13 kredit szabadon választható tárgy
 • szakdolgozat elkészítése, benyújtása, elfogadása
 • jelentkezés a záróvizsgára

Záróvizsga szerkezete:

 • szintetizáló szakmai gyakorlat I-II.
 • szakdolgozat megvédése (bizottság előtt)
 • komplex záróvizsgatételek alapján a záróvizsga teljesítése

A diploma kiadásának feltétele:

 • záróvizsga sikeres teljesítése
 • képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítése