Végzettség és kreditpontok

Képzési idő: A mintatanterv alapján 6 aktív félév

A megszerzendő kreditek száma: 180
A diploma megnevezése: Csecsemő- és kisgyermeknevelő
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek: 
társadalomtudományi ismeretek, 
pedagógia, 
pszichológia, 
informatika

egészségtudományi ismeretek

Szakmai törzsanyag:
szakmai elméleti modul:
játék pedagógiája és módszertana,
anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, 
matematikai nevelés és módszertana,
környezeti nevelés és módszertana, 
ének-zenei nevelés és módszertana,
vizuális nevelés és módszertana, 
testnevelés és módszertana


speciális programok modul:
Német nyelvű babysitter specializáció

Angol nyelvű babysitter specializáció


Szakmai gyakorlatok: 
elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok
külső szakmai gyakorlat

A tananyag modulok szerinti kreditarányai:

 

 

Kötelező tárgyak

 

 

167 kredit

Ebből:

 

Gyakorlati képzés

 

 

 20 kredit

 

Összefüggő külső szakmai gyakorlat

 

 

  10 kredit

 

 

Szakdolgozat

10 kredit

Kötelezően választható tárgyak

 

0 kredit

 

Szabadon választható tárgyak

 

 

13 kredit

Összesen:

180 kredit


vagy

 

Alapozó ismeretek 

18 kredit 

Szakmai törzsanyag 

152 kredit 

-      Általános szakterületi ismeretek 

79 kredit 

-      Differenciált szakmai ismeretek 

30 kredit 

-      Szakmai gyakorlat 

30 kredit 

-      Szabadon választható tárgyak 

13 kredit 

Szakdolgozat 

10 kredit 

Összesen: 

180 kredit