Végzettség és kreditpontok

Képzési idő: 6 félév

A megszerzendő kreditek száma: 180 kredit
A diploma megnevezése: Csecsemő- és kisgyermeknevelő
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező tagozat

 

A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek: 

 • társadalomtudományi ismeretek, 
 • pedagógia, 
 • pszichológia, 
 • informatika
 • egészségtudományi ismeretek


Szakmai törzsanyag:
Szakmai elméleti modul:

 • játék pedagógiája és módszertana,
 • anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, 
 • matematikai nevelés és módszertana,
 • környezeti nevelés és módszertana, 
 • ének-zenei nevelés és módszertana,
 • vizuális nevelés és módszertana, 
 • testnevelés és módszertana


Specializációk:

 • Német nyelvű babysitter specializáció
 • Angol nyelvű babysitter specializáció


Szakmai gyakorlatok: 

 • elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok
 • külső szakmai gyakorlat

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a szakdolgozat kreditértékével együtt a meghatározott kreditmennyiség (180 kredit) megszerzése
  • 155 kredit kötelező tárgy
  • 25 kredit szabadon választható tárgy
 • zárófoglalkozás teljesítése
 • szakdolgozat elkészítése, benyújtása, elfogadása
 • jelentkezés a záróvizsgára