Végzettség és kreditpontok

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint:
alapfokozat (baccalaureus, bachelor;rövidítve: BA)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Csecsemő- és kisgyermeknevelő
Infant and Early Childhood Educator

Képzési terület: pedagógusképzés.
Képzési ág: óvodapedagógus, tanító.
A képzési idő félévekben: 6 félév.
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit.

A képzési ág közös képzési szakaszához rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit,
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit,
A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit,
A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 80 kredit
Az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 30 kredit.


Az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma:
teljes idejű képzésben 1970 óra,
részidejű képzésben 638óra.


A szakmai gyakorlat időtartama és jellege:

teljes idejű képzésben:
képzőintézményben végzett gyakorlat 322 óra,
összefüggő szakmai gyakorlat 2x3 hét (90-90 óra).


részidejű képzésben:
képzőintézményben végzett gyakorlat 92 óra,
összefüggő szakmai gyakorlat 2x1 hét (30-30 óra).

Alapozó ismeretek  29 kredit 
Szakmai törzsanyag  131 kredit 
Általános szakterületi ismeretek  80 kredit 
Differenciált szakmai ismeretek  22 kredit 
Szakmai gyakorlat  30 kredit 
Szabadon választható tárgyak  10 kredit 
Szakdolgozat  10 kredit 
Összesen:  180 kredit