Végzettség és kreditpontok

Képzési idő: 6 félév
A megszerzendő kreditek száma:  180 kredit
A diploma megnevezése: nemzetiségi óvodapedagógus [német]
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek: 

 • Szintetizáló német nyelvtan
 • Kommunikációs gyakorlatok

Szakmai törzsanyag:
Szakmai elméleti modul:

 • Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana,
 • Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata
 • Német és nemzetiségi gyermekirodalom
 • A magyarországi németek néprajza
 • Országismeret


Szakmai gyakorlatok: 

Egyéni és csoportos gyakorlatok a kar gyakorló óvodáiban, területi óvodákban, összefüggő külső szakmai gyakorlatok lehetősége a német nyelvű országokban, elsősorban a szomszédos Ausztriában, rendszeres egyéni és csoportos gyakorlat nemzetközi projektek keretében Ausztriában. 

 

Az óvodapedagógus képzésben az alábbi szigorlatok letétele feltétel az abszolutórium megszerzéséhez:

 • Komplex Pedagógia - Pszichológia szigorlat (4. szemeszter)
 • Német nemzetiségi szakirányon:
  • Komplex német nemzetiségi szigorlat (6. szemeszter)


A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a szakdolgozat kreditértékével együtt a meghatározott kreditmennyiség (180 kredit) megszerzése
 • 139 kredit kötelező tárgy
 • 32 kredit német nemzetiségi kötelezően választható tárgy
 • 9 kredit szabadon választható tárgy
 • szakdolgozat elkészítése, benyújtása, elfogadása
 • jelentkezés a záróvizsgára

Záróvizsga szerkezete:

 • szintetizáló szakmai gyakorlat I-II.
 • szakdolgozat megvédése (bizottság előtt)
 • komplex záróvizsgatételek alapján a záróvizsga teljesítése

A diploma kiadásának feltétele:

 • záróvizsga sikeres teljesítése
 •  képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítése, amelyet a záróvizsgával teljesítenek a hallgatók