Végzettség és kreditpontok

Képzési idő: A mintatanterv alapján 6 aktív félév
A megszerzendő kreditek száma: 
A diploma megnevezése: óvodapedagógus, német nemzetiségi szakirány
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek: 
Szintetizáló német nyelvtan

Kommunikációs gyakorlatok

Szakmai törzsanyag:
szakmai elméleti modul:
Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana,
Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata

Német és nemzetiségi gyermekirodalom

A magyarországi németek néprajza

Országismeret

Szakmai gyakorlatok: 


Egyéni és csoportos gyakorlatok a kar gyakorló óvodáiban, területi óvodákban, összefüggő külső szakmai gyakorlatok lehetősége a német nyelvű országokban, elsősorban a szomszédos Ausztriában, rendszeres egyéni és csoportos gyakorlat nemzetközi projektek keretében Ausztriában. 

A tananyag modulok szerinti kreditarányai: