Végzettség és kreditpontok

Képzési idő: 4 félév

A diploma megnevezése:  okleveles neveléstudomány szakos bölcsész 

A végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

Nyelvi követelmények:

A 4 félév során a mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A képzés formái: nappali, levelező

Specializációk: 

  • kora gyermekkor pedagógiája 
  • fenntarthatóság és társadalom specializáció


Levelező tagozaton konzultációs időpontok:  havi 1, maximum 2 alkalommal (péntek, szombat) 

 A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (elmélet- gyakorlat, 40-60 százalék)
  • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
  • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

 

Bővebb információk a www.felvi.hu oldalon találhatóak!