Végzettség és kreditpontok

Képzési idő: A mintatanterv alapján 8 aktív félév
A megszerzendő kreditek száma: alatt 210+30  
A diploma megnevezése: gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány)
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek: 32 kr.
Neveléstudományi és társadalomtudományi modul
Általános és gyógypedagógiai neveléstörténet

Általános és nevelésfilozófia

Általános és nevelés szociológia

Bevezetés a pedagógiába

Bevezetés a művészeti nevelésbe

Bevezetés a nyelvtudományba

Funkcionális anatómia

Kórtan és fejlődésneurológia

Bevezetés a pszichológiába és fejlődéspszichológiába

Szakmai törzsanyag:
szakmai elméleti modul:


Általános gyógypedagógiai modul:49 kr

Bevezetés a gyógypedagógiába

Tantárgypedagógiai alapok

Gyógypedagógiai kutatás gyakorlata

Általános és pedagógiai kommunikáció

Bevezetés a gyógypedagógiai pszichológia és pszichodiagnosztika

 

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány differenciált szakmai ismeretek: 59 kr

Szakirányú alapozó ismeretek modul:

Tanul.akad. pszichológiája és pszichodiagnosztikája

Szakirányú szakterületi ismeretek modul:

Kognitív képesség fejlesztés módszertana

Szociális és kreatív képesség módszertana

Művészetpedagógiai terápiák alapjai

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány bővített ismeretek: 70 kr.

Alternatív pedagógia

Tantárgypedagógiai és módszertani ismeretek

Gyermekpszichiátriai és szakpszichológiai ismeretek

Idegennyelvi készségfejlesztés és szakszövegfordítás

 

Választható tárgyak (kötelező, szabadon) 20 kr.


Szakmai gyakorlatok: 
Általános pedagógiai gyakorlat I-III. 9 kr.

Óvodai nevelés gyógypedagógiai alapjai 3 kr

Diagnosztikai intézményi gyakorlat 3 kr

Szegregált intézményi gyakorlat 3 kr

Rehabilitációs gyakorlat 3 kr

Egyhetes szegregált óvodai iskolai gyakorlat 3 kr

Egyhetes korai fejlesztés gyakorlat 3 kr

Rehabilitációs intézményi gyakorlat 4kr

Összefüggő féléves gyakorlat 30kr

Szakdolgozat: 10 kr.