Vendégek a Selye János Egyetemről

2021. június 14-i héten a Selye János Egyetem képviseletében érkezett vendégeket fogadhattunk Karunkon.

Dr. habil. Ing. Szőköl Istvánnal, a Tanárképző Kar Neveléstudományi Tanszék vezetőjével és PaedDr. Dobay Beátával, a Testnevelési Tanszék vezetőjével folytatott jó hangulatú eszmecsere során a Benedek Kar vezetősége a jövőbeni oktatási, tudományos, szakmai kooperációs lehetőségekről tárgyalt. Dr. habil. Ing. Szőköl István tanszékvezető elmondta, hogy a két intézmény közötti aktív kapcsolat hosszú évtizedekre tekint vissza. A határon túli egyetem 2004-es megalapítása óta az egyetlen önálló jogalanyisággal rendelkező, a nemzeti kisebbség nyelvén - magyarul - oktató felsőoktatási közintézmény Szlovákiában, mely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, valamint a doktori képzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási és tudományos tevékenység folytatását, elősegíti a magyar értelmiségi réteg kialakulását, amelynek tagjai nyelvtudásuk révén nemzetközi viszonylatban is érvényesülni tudnak. Mindezen célok megvalósításában a jövőben is számítanak soproni partnerükre, a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatóira és a képzési és kutatási együttműködések terén.