Was wir so gerne spielen

Kedves Hallgatók és Pedagógusok!

Örömmel adjuk hírül Advent első hetében, hogy megjelent a Német nemzetiségi óvodapedagógus képzés hallgatóinak szakmai felkészülését, a kétnyelvű nevelést folytató gyakorló pedagógusok munkáját segítő várva várt kiadvány, az „Ein Kindergartenjahr I” átalakított, megújított, gazdagított kiadása, amelynek címe „Was wir so gerne spielen”.

A kiadvány nem csupán gyűjtemény, hanem  módszertani segédlet, mert a szerzők a körjátékok, játékok leírását olyan mondatmodellekkel is kiegészítették, amelyek lehetővé teszik, elősegítik a természetes német nyelvhasználatot, és szükségesek a gyerekekkel folytatott német nyelvű kommunikációhoz. A kétnyelvű nevelési munka fontos eleme ugyanis a pedagógus biztos másodnyelvi kompetenciája.

A gyűjtemény az óvodai nevelési év témáihoz kapcsolódó német nyelvű gyermekirodalmi alkotásokat tartalmaz az óvodai mindennapi élethez, környezeti neveléshez, évszakokhoz, ünnepekhez és ünnepnapokhoz, mesékhez kapcsolódóan. A szerzők az összeállításnál olyan témákat dolgoztak fel, amelyeket be lehet vonni a másodnyelv fejlesztésbe és amelyek a nevelési év során a mindennapokban megjelennek.

A szerzők a könyv összeállításakor, írásakor figyelembe vették a másodnyelv elsajátítás feltételeit és alapelveit.

A gyermekek első tapasztalataikat a második nyelven a mondókázás során szerzik, amely végigkíséri mindennapjaikat, és olyan mondókákkal ismerkednek meg, amelyek nyelvileg és tematikailag is megfelelnek fejlődési szintjüknek.

Mivel a zene a gyermek alapvető kifejezési igénye és a nyelv és a zene a nyelvelsajátítás szempontjából azonos jellemzőkkel rendelkezik, a dalok ebben a folyamatban ugyanolyan fontos szerepet játszanak, mint a mondókák.

A pedagógusok feladata, hogy a gyermekeket a nyelv mellett a német nyelvterület és a magyarországi német nemzetiség kultúrájával is megismertessék.  Emiatt a gyűjteményben szerepelnek a legfontosabb ünnepek, ünnepnapok és az azokhoz kapcsolódó legfontosabb gyermekirodalmi alkotások.

Minden leendő és gyakorló pedagógusnak, aki e könyvet kezébe veszi, sok örömet kívánunk a gyermekekkel közös élményszerzés során.

A könyv megvásárolható az Aranykapu és a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodákban.

A szerzők:

Babai Zsófia

Dr. Kovácsné Vinkovics Éva

Pruzsinsky Réka