XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia Pécsett a Benedek Kar szimpóziumával

„Hajtás sarjad gyökeréből” – Értékőrzés és értékteremtés a pedagógiai innovációk kontextusában a 60 éves soproni felsőfokú óvónőképzés jubileumán címmel a hazai tudományos élet egyik legrangosabb konferenciáján vettek részt oktatóink 2019. november 7-9. között Pécsett.

Az óvó- és tanítóképzés felsőfokúvá válásának 60. jubileumának ünnepe előtt tisztelgő szimpózium a soproni képzőt jellemző folytonosság és megújulás dimenziójában több kiemelt és innovatív területre fókuszált. Dr. Patyi Gábor egyetemi docens a pedagógiatörténet vonatkozásában mutatta be Kelényi Ferenc és Major László, kiemelkedő soproni pedagógusok „nevelőképző akadémiák” felállításával kapcsolatos javaslatait, amelyek később, az 1957-es kormányzati reformkoncepcióban is meghallgatásra találtak. Kissné Dr. Zsámboki Réka, egyetemi docens egy innováció-elemzés bemutatásával az 1980-as évek közepétől felerősödő polgári demokratikus és oktatáspolitikai változások tükrében mutatta be a Soproni Freinet-kutatócsoport tevékenységét és szerepét a francia reformpedagógiai irányzat óvodai országos kibontakozásában. Dr. Molnár Katalin „Mese a fákról – és az emberi igényekről, avagy Nevelj Földet védelmező Embert!” címmel fejtette ki gondolatait arról, hogy a fenntarthatóság és a környezeti nevelés kapcsán milyen módon lehetett és lehet ma is felhívni a figyelmet a felelősségteljes, környezettudatos magatartás kialakítására koragyermekkorban. Dr. Kitzinger Arianna, egyetemi docens egy nyelvpedagógiai kutatás bemutatása során áttekintést adott arról, hogy milyen szerepet tölt be ma az angol nyelv a magyar óvodapedagógus-képzésben, milyen óvodai tevekénységekben, milyen módszerekkel valósítható meg az idegen nyelv fejlesztése, melyek a Benedek Karon 2006 óta működő Angol nyelv az óvodában specializáció eddigi eredményei, hozadékai. Dr. habil. Varga László egyetemi docens, dékán a gyermeki idegrendszerről alkotott elméletek pedagógiai beágyazottságának paradigmatikus változásait mutatta be előadásában, melynek keretében ismertette a gyermekneurológia és a kisgyermekkor pedagógiájának párbeszédéből születő neuropedagógia tudományának alapvetéseit, valamint a Benedek Elek Pedagógiai Karán működő Kisgyermekkori Neuropedagógia Kutatócsoport és Laboratórium (NeuPedLab) tevékenységét.

Galéria