Zöld útkereső együttműködési szakmai beszélgetés a Benedek Elek Pedagógiai Karon

2021. április 14-én Dr. habil. Varga László dékán kezdeményezésére kapcsolatépítő és zöld útkereső együttműködési szakmai beszélgetésre került sor a Benedek Elek Pedagógiai Karon. 

Dr. Borovics Attila az Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatója, Dr. Sándor Gyula a Tanulmányi Erdőgazdaság vezérigazgatója, és a kar erdő- és környezetpedagógia szakemberei együtt gondolkodtak a fenntarthatóság, környezeti nevelés, erdő-és környezetpedagógia témában, az együttműködési lehetőségekben.

A dékáni köszöntő és a sajtótájékoztató után a kar szakmai munkacsoportja, Dr. Molnár Katalin, Dr. Hartl Éva, Dr. Kollarics Tímea, Kozák Tamásné és Mesterházy Helga bemutatták a kari zöld koncepciót, az eredményeket és a további terveket. A meghívottak megismerték a fenntarthatóság érvényesülése és érvényesítése az óvodai/ és egyéb intézményes nevelés  témakörben a kar kurzusait, a témabővítési, kutatási lehetőségeket. Képet kaptak az erdei óvoda nemzetközi háttereiről, a hazai típusokról, a tanösvények szerepéről a környezeti nevelésben, erdei óvodai programokban és „erdei óvoda” ötletek hangoztak el a jövőbeli szakmai együttműködés jegyében. Tájékozódhattak a hazai „Zöld Óvoda” Örökös Zöld Óvoda”cím és pályázat, a Zöld Óvoda Hálózat kialakulásának történetéről, fejlődéséről, a jelen helyzetről. Bemutatásra került a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda és zöld tevékenysége, és a további tervei is. Majd a kar és a TAEG Zrt. közel 10 éves szakmai kapcsolata és a további együttműködési lehetőségek összegzése után, a vadászat, a vadgazdálkodási ismeretek az óvodai és iskolai tanítási anyagokban témakör és az ebben rejlő lehetőségekről hallhattak a résztvevők. Végül a felvázolt koncepcióhoz, a fejlesztéshez szükséges infrastruktúra, ötletek és a karközi kapcsolatok kerültek a fókuszba.

A megbeszélés második felében a meghívott vendégek Dr. Borovics Attila főigazgató és Dr. Sándor Gyula vezérigazgató mutatkoztak be és a megfogalmazott kérések, hozzászólások és az együttműködési szándék megerősítése hangzott el. A szakmai megbeszélés jó hangulatban zajlott, ahol a résztvevők egymás munkáját megismerve számos új kapcsolódási pontot találtak a fenntarthatóság, környezeti nevelés, erdő- és környezetpedagógia területén a további, jövőbeni szoros együttműködésre.    

Dr. Hartl Éva


Sajtómegjelenések

 

Németh Tamás fotói