Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás - pályázati lehetőség a 2022/23-as tanévre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ TANULMÁNYI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁS ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

a 2022/2023-as tanév őszi és tavaszi félévére


A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara az érvényben lévő kétoldalú szerződések alapján pályázatot hirdet külföldi felsőoktatási intézményekben történő ERASMUS+ ösztöndíjas hallgatói tanulmányok folytatására a 2022/2023-as tanév őszi és tavaszi szemeszterére


1. A pályázat célja

A tanulmányi célú hallgatói mobilitás pályázat célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

2. A pályázásra jogosultak köre

A Soproni Egyetem Benedek Elek Karának beiratkozott hallgatói. Aktív hallgatói státusz szükséges az ösztöndíj alatt. Pályázati feltételek.

3. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap); jellemzően szemeszterenként 5 hónap

4. A SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar ERASMUS+ partnerintézményei

A partnerintézmények listája a honlapon megtalálható:
http://bpk.uni-sopron.hu/erasmus-partners

5. Pályázati feltételek
 • a pályázó a Soproni Egyetem Benedek Elek Karának beiratkozott hallgatója kell. Aktív hallgatói státusszal kell, hogy rendelkezzen az Erasmus mobilitási ösztöndíj teljes idejére
 • a pályázó magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve huzamos tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik
 • kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében.
 • a pályázó jó tanulmányi eredménnyel és nyelvtudással rendelkezik
 • a hallgató az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha ezen időtartam alatt más, európai uniós program (pl. Leonardo da Vinci, Marie Curie ösztöndíj, Jean Monnet) által támogatást – azonos célra és költségekre –, nem vesz igénybe
 • pályázó a külföldön töltött időszak folyamán is jogosult az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására
 • egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam. A korábban "Lifelong Learning Program"-ban végzett mobilitási is hozzáadandó
6. A támogatás mértéke

A támogatásról a Soproni Egyetem dönt:

 • Hallgatói ösztöndíj: mértéke a fogadó országok megélhetési költség szerinti besorolása alapján Támogatási összegek.
A támogatásról a Tempus Közalapítvány dönt:
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva. Támogatási összegek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erasmus+ mobilitási ösztöndíj nem feltétlenül fedezi az utazással és a kint tartózkodással kapcsolatban felmerülő költségeket (pl. repülőjegy, vízum, biztosítás, kollégium, albérlet, megélhetés).

7. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

ERASMUS+ online pályázati adatlap

melyhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat (PDF vagy JPG formátumban):

 • Motivációs levél és Tanulmányi terv, formanyomtatvány a kapcsolódó fájlok ablakban
 • fényképes, magyar nyelvű Europass önéletrajz EUROPASS
 • nyelvismeret igazolása, ha van nyelvvizsga másolat
 • az utolsó két lezárt félév vizsgaeredményeiről (az I. évfolyamos hallgatók egy lezárt félév) Teljesítési lap elmentése PDF formátumban a Neptunból. Tanulmányok / Leckekönyv, félév kiválasztása, Teljesítési lap nyomtatása, utána  a "Teljesítési lap" kiválasztása. Segítség
 • nappali tagozatos hallgatók esetében nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi tanulmányok előfinanszírozását, és fedezi a felmerülő többletköltségeket, formanyomtatvány a kapcsolódó fájlok ablakban
nem kötelezően csatolható (PDF vagy JPG formátumban):
 • bármilyen igazolás, amely a hallgató tudományos vagy közösségi munkáját igazolja (HÖK, TDK, kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység)

A pályázat benyújtásához szükséges az Erasmus+ online pályázati adatlap kitöltése után visszaigazolásként a megadott email-címre érkező PDF fájl keltezése, aláírása alúl a "Nyilatkozat" résznél. Az aláírt dokumentumot a következő email-címre kell elküldeni: nemeth.tamas@uni-sopron.hu

8. Teendők a pályázat benyújtása előtt

Teendők

9. A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatokat kari ad hoc bizottság bírálja el a tudományos és külügyi dékánhelyettes, egyben Erasmus+ kari koordinátor elnökletével. A bizottság tagjai a benyújtott pályázatokat rangsorolják, majd a Tempus Közalapítvány által biztosított pénzügyi keretet felosztják a nyertes pályázók között.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kiváló szakmai nyelvismeret
 • hallgatói tudományos tevékenység (TDK, OTDK, részvétel a Kar szakmai tudományos műhelyeinek (laboratóriumok) munkájában),
 • jó tanulmányi eredmény,
 • részvétel a hallgatói közösségi munkában,
 • kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység,
 • szakkollégiumi tagság,

A pályázatok elbírálására a benyújtás határidejét követő egy hónapon belül kerül sor.


10. Teendők a pályázat elnyerése után

Teendők

11. Teendők az Erasmus+ ösztöndíjas tanulmányok végeztével

Teendők

12. A pályázat benyújtásának helye és határideje

A pályázati anyagot online kell benyújtani az alábbi linken: ERASMUS+ online pályázati adatlap

A pályázat benyújtásához szükséges az Erasmus+ online pályázati adatlap kitöltése után visszaigazolásként a megadott email-címre érkező PDF fájl keltezése, aláírása alúl a "Nyilatkozat" résznél. Az aláírt dokumentumot a következő email-címre kell elküldeni: nemeth.tamas@uni-sopron.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 24.

További információk az ERASMUS+ programmal kapcsolatban a Dékánhelyettesi Irodában Kissné Dr. Zsámboki Réka tudományos és külügyi dékánhelyettestől (tel: 99/518-930; e-mail: kissne.zsamboki.reka@uni-sopron.hu) és Németh Tamás Erasmus+ koordinátortól kérhetők (Tel: 99/518-946 e-mail: nemeth.tamas@uni-sopron.hu). A hallgatói mobilitásról a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) is tájékozódhatnak a Pályázatok/Erasmus+ menüpont alatt.

Sopron, 2023. március 6.

Kissné Dr. Zsámboki Réka
egyetemi docens
tudományos és külügyi dékánhelyettes

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Németh Tamás
intézeti munkatárs
(+36 99) 518-946
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Kissné Dr. Zsámboki Réka
dékánhelyettes, egyetemi docens
(+36 99) 518-930
Benedek Elek Pedagógiai Kar