Útvonal|Képzéseink|Szakirányú továbbképzések (PG)|Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia
Tartalmi elemek

Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia szakirányú továbbképzési szak

ugrás az oldal tetejére

Általános információk

A képzésért felelős kar: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca  5.                                                                                

Megnevezése: FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

Az oklevélben szereplő szakképesítés: fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

A képzés ideje: 3 félév, 234 óra

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat

Képzés kódja: TTOVTOD

Képzés besorolása: pedagógusképzés

Végzettség szint besorolása:

 • ISCED 1997 szerint: 5A
 • ISCED 2011 szerint: 6
 • az európai keretrendszer szerint: 6
 • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6

 

 A felvételhez szükséges feltételek:

Pedagógusképzés, társadalomtudományi, valamint bölcsészettudományi képzési területen alapképzésben/főiskolai alapképzésben szerzett végzettséggel rendelkezők.

A képzés feltétele az alábbi területeken való képesítéssel rendelkezés: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, pedagógia, pszichológia, valamint pedagógia szakos nevelőtanár.

A képzésre jelentkezhetnek azok, akik két éves szakirányú gyakorlattal rendelkeznek az alábbi területeken: óvodapedagógia, általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, gyógypedagógia, nevelési tanácsadói munka, gyermekvédelmi vagy bármilyen pedagógiai munka, a gyermekek körében preventív és problémakezelés területén.

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkaviszonyt igazoló lap

A képzés nyelve: magyar

A képzés finanszírozási formája:  Önköltséges

A képzés költsége:  120.000 Forint/félév

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés ittOnline jelentkezés

 

Felvi.hu tájékoztató

Szakfelelős oktató: Dr. Závoti Józsefné PhD

Elérhetőség: zavoti.jozsefne@uni-sopron.hu

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: +36 99 518 725

 

A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

1. A képzés célja

Megismerteti a pedagógusokat a hátrányos helyzetű, vagy kiemelt figyelmet igénylő  gyermekek fejlesztésének legújabb lehetőségeit és módszereit a Fejlődéspszichológia, Személyiségzavarok pszichológiája, Intézményfejlesztés, Gyógyító művészetek, Gondolkodásfejlesztés, Mozgásfejlesztés, Gyógypedagógiai integráció, Tanulási és viselkedészavarok, Differenciáló pedagógia elmélete és gyakorlat során.

2. A képzésben megszerezhető kompetenciák:

Kompetenciák:
- Iskolai, illetve óvodai foglalkozásokba ágyazottan a gyermek tudatos, tervszerű fejlesztése, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítása.
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek, illetve a gyermek hátrányos helyzetével összefüggő tanulási problémák esetében a képességek korrekciójához szükséges eszközök és módszerek megválasztása, és a probléma jellegének megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozása.
- Egyéni és csoportszintű fejlesztési tervek készítése, kivitelezése és értékelése, valamint diagnosztikai tevékenység végzése.

Ismeretkörök:
- Elméleti stúdiumok: bevezetés a differenciálás pedagógiájába, a differenciálás pszichológiai alapjai, a fejlesztés fiziológiai alapjai, sajátos személyiségszerveződés okai, tünetei, differenciálás az egyes fejlődési-fejlesztési területeken, szervezés és tervezés, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítása.
- Gyakorlati képzés: önismereti és/vagy esetmegbeszélő csoport, hospitálás, tanulásirányítási gyakorlat, szakdolgozat.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Speciális pszichológiai ismeretek

 • Személyiségfejlődés és fejlődési eltérések 6
 • Mentálhigiéné 5
 • Szakmai készségfejlesztések 9

Speciális pedagógiai, ismeretek

 • Fejlesztő pedagógiai alapismeretek 5
 • Fejlesztő eljárások 8
 • Differenciálás pedagógiája 5

Neurológiai, gyógypedagóiai ismeretek

 • Gyógypedagógiai-inkluzív nevelés 5

Speciális módszertani ismeretek

 • Pedagógiai diagnosztika 5
 • Preventív fejlesztés 10
 • Korrektív fejlesztés 10

Gyakorlati ismeretek

 • Szakmai gyakorlatok 6
 • Szupervízió 6

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 90 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, tanulásirányítási gyakorlat érdemjegye, valamint komplex szóbeli vizsga.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő