Útvonal|Képzéseink|Mesterképzés (MA, MSc)|Mérnöktanár
Tartalmi elemek

Miért a Mérnöktanár mesterszak?

ugrás az oldal tetejére

Ha mérnök vagy és a termelésben tevékenykedsz, de a jövőben inkább a szakmai tudásodat és tapasztalataidat szeretnéd a fiatal nemzedékeknek átadni, akkor a mérnöktanár mesterszakon a helyed.
Ha mérnökként, szakképző iskolában, szakmai elméleti vagy gyakorlati tárgyakat tanítasz, és úgy gondolod, hogy a szakmai tudás mellett pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani ismeretekre is szükséged van a tanári feladataid magas szintű elvégzéséhez, akkor a mérnöktanár mesterszakon a helyed.
A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán a több mint negyed évszázados hagyományokkal bíró, magas színvonalú mérnöktanár képzés kitűnő választás lehet számodra, ha érdeklődsz a fiatalok, a 14-18 éves korosztály iránt, és elkötelezettnek érzed magad a szakképzésben tanulók tudatos, támogató pedagógiai légkörben történő nevelésére, oktatására.
Mérnöktanár hallgatóként gyakorlott oktatók és mentortanárok vezetésével elsajátíthatod a tanári munkához szükséges elméleti, módszertani és gyakorlati ismereteket, hogy megszerzett értékeiddel gazdagíthasd a jövő nemzedékét.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi Információk

ugrás az oldal tetejére

A mérnöktanár mesterszakra jelentkezőknek felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük.

A felvételi elbeszélgetés helyszíne:

SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron, Ferenczy J. u. 5. sz. alatt.

A felvételi elbeszélgetés időpontja:

2022. június 14.

 A felvételi elbeszélgetésre külön jelentkezni nem kell.  A központi adatfeldolgozás után minden érintett jelentkezőt e-mailben értesítünk.


A felvételi elbeszélgetésre kérjük hozza magával:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya
 • oklevél (több diploma esetén mindegyikről), leckekönyv, nyelvvizsga és egyéb dokumentációk másolata


A felvételi elbeszélgetés szerkezete, tartalma:

 • A felvételi elbeszélgetés célja: a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.
 • Az felvételi elbeszélgetésre külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell. 
 • Időtartama jelentkezőnként 10-15 perc, a beszélgetésen az értékelő bizottságot a tanárképzésben részt vevő pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani szakemberek alkotják.


Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
 - oklevélátlag alapján: 40 pont
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 9 pont
    - fogyatékosság: 3 pont
    - gyermekgondozás: 3 pont
    - hátrányos helyzet: 3 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 - nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 - TDK 1-3. hely: 5 pont

ugrás az oldal tetejére

Specializációk, képzési formák, a jelentkezés és felvétel sajátos feltételei

ugrás az oldal tetejére

Választható specializáció:


2 féléves képzés – nappali és levelező tagozaton:

 • Gépészet-mechatronikai
 • Elektrotechnika-elektronikai
 • Informatikai
 • Bio-vegyipari
 • Építő-építészeti
 • Könnyűipari
 • Faipari
 • Nyomdaipari
 • Közlekedési
 • Környezetvédelem-vízgazdálkodási
 • Polgári és biztonságvédelmi
 • Műszaki-gazdasági
 • Katonai-műszaki


4 féléves képzés – levelező tagozaton:

 • Építő-építészeti
 • Faipari
 • Informatikai
 • Könnyűipari
 • Környezetvédelem-vízgazdálkodási
 • Műszaki-gazdasági

 

A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei

 • 4 féléves képzésre az jelentkezhet, aki a meghirdetett specializációknak megfelelő műszaki és informatika képzési területekhez tartozó alapképzési (vagy annak megfelelő főiskolai) végzettséggel rendelkezik. Amennyiben a jelentkezőnek előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalata van, akkor a beiratkozást követő eredményes elismertetési eljárás alapján a képzési idő 3 félévre csökken, amelyben az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat 1 félév.
 • 4 féléves képzésre jelentkezhet továbbá, aki a meghirdetett faipari specializációnak megfelelő szakoktatói alapképzési (vagy annak megfelelő főiskolai) végzettséggel rendelkezik. (Számukra szerkezetében és tartalmában is eltérő a 4 féléves képzés.) 
 • 2 féléves képzésre az jelentkezhet, aki a meghirdetett specializációknak megfelelő műszaki és informatika képzési területekhez tartozó mesterképzési (vagy annak megfelelő egyetemi) végzettséggel rendelkezik, vagy jelenleg ilyen képzésben vesz részt.

Bővebb információk a www.felvi.hu oldalon találhatóak!

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: előképzettségtől és munkatapasztalattól függően 4, 3 vagy 2 félév
A megszerzendő kreditek száma: a félévek számától függően 120, 90 vagy 60

A diploma megnevezése a választott specializációtól függően: okleveles mérnöktanár (zárójelben megjelölve a szakmacsoport szerinti specializációt)
A végzettségi szint: mesterfokozat (MA)
A képzés formái: nappali; levelező

 

A képzés tartalma:

4 FÉLÉVES (120 KREDITES) KÉPZÉS:

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek (42 kredit): 
neveléstörténet, neveléselmélet, oktatáselmélet, általános- és szociálpszichológia, fejlődés- és személyiségpszichológia, pedagógiai pszichológia, kutatás- és tanulásmódszertan adaptív pedagógia, szakképzéspedagógia.

Szakmódszertani ismeretek (12 kredit):

szakmódszertan I-II, digitális pedagógia.

A képzéssel párhuzamosan folyó gyakorlatok (6 kredit):
közösségi pedagógiai gyakorlat, közoktatási gyakorlat, komplex tanítási gyakorlat.

Szakmai tárgyak, szakdolgozat (20 kredit):

Új trendek a faiparban/könnyűiparban/környezetvédelem-vízgazdálkodásban, szakmacsoportos szakképzési ismeretek, IKT módszertana a szakképzésben. 

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (40 kredit):
2 félév összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, pedagógiai és módszertani kísérőszeminárium, szaktanári portfólió.

 

4 FÉLÉVES (120 KREDITES) KÉPZÉS (SZAKOKTATÓI BEMENET ESETÉN):

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek (32 kredit): 
neveléstörténet, neveléselmélet, oktatáselmélet, általános- és szociálpszichológia, fejlődés- és személyiségpszichológia, pedagógiai pszichológia, kutatás- és tanulásmódszertan adaptív pedagógia, szakképzéspedagógia.

Szakmódszertani ismeretek (16 kredit):
szakmódszertan I-II, digitális pedagógia.

A képzéssel párhuzamosan folyó gyakorlatok (2 kredit):
közösségi pedagógiai gyakorlat, közoktatási gyakorlat, komplex tanítási gyakorlat.

Szakmai tárgyak, szakdolgozat (50 kredit):
Új trendek a faiparban/könnyűiparban/környezetvédelem-vízgazdálkodásban, valamint a specializációnak megfelelő további szakmai tárgyak.

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (20 kredit):
2 félév összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, pedagógiai és módszertani kísérőszeminárium, szaktanári portfólió.

 

2 FÉLÉVES (60 KREDITES) KÉPZÉS:

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek (32 kredit): 
neveléstörténet, neveléselmélet, oktatáselmélet, általános- és szociálpszichológia, fejlődés- és személyiségpszichológia, pedagógiai pszichológia, kutatás- és tanulásmódszertan, szakképzéspedagógia.

Szakmódszertani ismeretek (8 kredit):
szakmódszertan, digitális pedagógia.

A képzéssel párhuzamosan folyó gyakorlatok:
közösségi pedagógiai gyakorlat, közoktatási gyakorlat, komplex tanítási gyakorlat.

 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (20 kredit):

1 félév összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, pedagógiai és módszertani kísérőszeminárium, szaktanári portfólió.

 

3 FÉLÉVES ( 90 KREDITES) KÉPZÉS:

Azok, a 4 féléves képzésre felvett hallgatók kaphatnak felmentést 1 félév alól, illetve azok számára lehet az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat időtartama 1 félév - ezáltal a képzési idő 3 félév - akik a benyújtott igazolások alapján megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • Legalább két tanéven keresztül teljes, vagy részidős munkaviszonyban szakmai tárgyakat tanítottak.
 • A szakmai tárgyak tanítását iskolarendszerű képzésben (szakközépiskolában/szakgimnáziumban, szakiskolában/szakközépiskolában) folytatták.
 • Az előzetes munkatapasztalat (tanári tevékenység) és a tanárképzésre történő felvétel között kevesebb, mint 10 év telt el.
ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A mérnöktanár szakon szerzett diplomával alapvetően a szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban (szakképző iskolák) lehet elhelyezkedni, hiszen a végzettség az elméleti szakmai tárgyak középiskolai tanítására jogosít fel. Tanári végzettséggel bíró jelölteket várják a különböző felnőttképző intézmények, kollégiumok is. A diplomával továbbá olyan állások is elnyerhetők, melyek ellátásához alapos pedagógiai – pszichológiai ismeretekre, jó kommunikációs képességekre van szükség.

ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség (SOE BPK)

ugrás az oldal tetejére

Doktori iskolák és programok:

 • Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola - Erdő-  és Környezetpedagógia program
 • Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola – A faanyagismeret és technológiák szakmódszertana


Pedagógus szakvizsgák:

 • Rekreációs- és gyógyúszás szakterületen pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Mentorpedagógus pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 


Újabb diploma megszerzésére irányuló képzések:

 • Óvodapedagógus BA
 • Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA
 • Szociálpedagógia BA
 • Gyógypedagógia Ba
 • Emberi erőforrás tanácsadó MA
 • Neveléstudomány MA
ugrás az oldal tetejére

Mérnöktanár mesterszak

ugrás az oldal tetejére

A mérnöktanár szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák (részlet a KKK-ból):

A képzés célja a műszaki és informatikai területen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakközépiskolai, szakgimnáziumi, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a műszaki és informatikai szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

 

A mérnöktanár szakterületi tudása, készségei, képességei:

A mérnöktanár alkalmas

a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén

 • a műszaki, problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a megoldások helyességének igazolására,
 • technikai eszközök és technológiai folyamatok megismerésének támogatására;
 • tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre,
 • a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képzésére;


tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén

 • a technikai és társadalmi folyamatok kapcsolatának, aktuális változásainak nyomon követésére, valamint a szakképzési tartalmakba való beépítésére,
 • a konfliktusok hatékony kezelésére,
 • a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének kialakulására, a demokratikus társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás elsajátítására, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadására;


a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén

 • szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban a műszaki szakterület szerinti elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására,
 • szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban az adott mérnöktanári specializációnak megfelelő szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására,
 • felnőttek át- és továbbképzésében az adott specializációnak megfelelő tárgyak oktatására, elméletigényes gyakorlatok vezetésére,
 • érettségi és szakmai bizottsági tagként vizsgáztatási feladatok ellátására;


a pedagógiai folyamat tervezése területén

 • a tanulási-tanítási stratégia meghatározására, a tananyag feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározására, hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására a végzettségének megfelelő korosztály, továbbá a felnőttoktatás keretében,
 • a szaktárgy tanórán, illetve iskolán kívüli tanulásának tervezésére a végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében,
 • a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve önkorrekcióra;


a tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén

 • a szakmai továbbképzés, önképzés iránti igény és a szakma szeretetének továbbadására;


a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén

 • az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására,
 • a képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló eszközök elkészítésére;


a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén

 • a műszaki, szakmai pályaorientáció és szakmai mobilitás lehetőségeinek széleskörű ismeretében ezen ismeretek megosztására;


az autonómia és a felelősségvállalás területén

 • az adott specializációhoz és szakmacsoporthoz tartozó munkahelyek sajátos munkavédelmi, biztonságtechnikai ismereteinek közvetítésére.
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő