Útvonal|Meghirdetett képzések|Alapképzés (BA, BSc)|Kommunikáció- és médiatudomány (digitális média) alapszak
Tartalmi elemek

Kommunikáció- és médiatudomány (digitális média specializáció) alapképzési szak

ugrás az oldal tetejére

Miért a Kommunikáció- és médiatudomány (digitális média) alapszak?

A 21. század világában a média meghatározó szerepet tölt be, és még inkább így lesz ez a jövőben is. A kommunikáció elméletének és gyakorlatainak elsajátítása a mai élet számtalan területén megkerülhetetlen követelmény, hiszen segít a kihívások pontos megfogalmazásában és hatékony megoldásában. A kommunikáció és médiatudomány területei sokfelé ágazók, ezért integratív jellegű, számos tudományterület és kérdéskör világát érinti és fogja át. Képzésünk sajátossága a Digitális média szakirány. Az online médiatartalmak jelrendszerének szerveződése, értelmezése a kommunikációtudomány újszerű megközelítését teszi lehetővé.

 

Ha aktívan szeretnél részt venni a média és a kommunikáció világában,

 • ha érdekel a kommunikáció és társadalom összefüggése, a személyközi, szervezeti, közéleti, interkulturális kommunikáció,
 • ha érdekel a média működése, eseményeinek, hatásainak és műfajainak világa,
 • és vonz ennek mai és jövőbeli formája, a DIGITÁLIS MÉDIA,

akkor válaszd a Kommunikáció- és Médiatudomány alapszakot!

Felvételi információk

 Az alábbi érettségi tárgyak közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Az alábbi vizsgák közül kettőt kell választani:

 • magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy
 • egy idegen nyelv közép v. emelt szintű érettségi

További részletek: www.felvi.hu

 

Főbb tárgyak, szakirány

 A képzés főbb tanulmányi területei

 Kommunikációs és társadalomtudományi alapismeretek

 • Ember és társadalom ismeretkör
 • Társadalmi kommunikáció ismeretkör
 • Társadalomtudományi alapismeretek
 • Pszichológiai és szociálpszichológiai alapismeretek
 • Alapozó gyakorlatok (Személyiség- és konfliktuskezelés, Retorika)

 

Kommunikációs szakmai kompetencia-fejlesztés

 • A társadalomkutatás módszerei
 • Kreatív írás

 

Kommunikációs elméleti és gyakorlati stúdiumok

 • Kommunikációs színterek
 • A kommunikáció elméletei és modelljei
 • A kommunikáció mediális aspektusai
 • Vizuális kommunikáció
 • Műfaji ismeretek és gyakorlatok
 • Idegen nyelvi szakkommunikáció

 

Digitális média specializáció

 • Informatika
 • Mobilalkalmazások
 • Programozás
 • Webszerkesztés
 • Multimédia
 • Információs társadalom
 • Stúdiómunka

 

 

A szakmai gyakorlatok során

A kommunikáció és a média világának számos színterén szerezhetsz offline és online tapasztalatokat, például:

 • napilapok szerkesztőségében
 • rádió és televízióstúdiókban
 • webfejlesztő cégeknél
 • művelődési intézményekben

A Soproni Egyetem gyakorlóstúdiójában, illetve külsős helyszíneken lehetőséget biztosítunk a hallgatóinknak, hogy a tanulmányaik során szerzett tapasztalataikat kipróbálják, alkalmazzák.

 

Hallgatóink a IV. félév végén kéthetes összefüggő szakmai gyakorlat keretein belül bizonyítják addig megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat, melyeket az V-VI. félévben további szakmai tárgyak segítségével mélyíthetnek tovább.

 

A képzés tartalma

A törzsanyag ismeretkörei: 107 kredit

Kommunikációs és társadalomtudományi alapismeretek: 44 kredit

 • Társadalmi kommunikáció ismeretkör 
 • Társadalomtudományi alapismeretek
 • Pszichológiai és szociálpszichológiai alapismeretek 
 • Alapozó gyakorlatok modul 
 • Kommunikációs szakmai kompetencia-fejlesztés 


Kommunikációs elméleti és gyakorlati stúdiumok: 63 kredit

 • Kommunikációs színterek 
 • A kommunikáció elméletei és modelljei
 • Kommunikációs intézmények működése és intézmények kommunikatív működése 
 • A kommunikáció mediális aspektusai 
 • Kultúra és kommunikáció 
 • Vizuális kommunikáció 
 • Szakmai gyakorlati ismeretek 
 •  


Digitális média specializáció ismeretkörei: 43 kredit

 • Informatikai ismeretkör 
 • Webszerkesztés ismeretkör
 • Multimédia ismeretkör 
 • Hálózati működés ismeretkör 
 • Gyakorlati stúdiumok 

 Szabadon választható tárgyak: 10 kredit

 Szakmai gyakorlat a IV. félév végén: 80 óra/10 kredit

 Szakdolgozat (10 kredit)

 

 Végzettség és kreditpontok

 A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 •   végzettségi szint: alap- (bachelor; rövidítve: BA) fokozat 
 •   szakképzettség: kommunikátor

A képzés formája: nappali és levelező tagozat

 

Továbbtanulási lehetőség

Az alapképzés befejezését követően lehetőség van a tanulmányokat a Kommunikáció- és Médiatudomány mester (MA) képzésben folytatni más felsőoktatási intézményben.

  

Elhelyezkedési lehetőségek

A szakon végzettek elhelyezkedhetnek:

 • az elektronikus vagy nyomtatott sajtóban
 • médiastúdióknál munkatársként, szerkesztőként
 • kommunikációs ügynökségeknél
 • a közszféra és vállalkozások belső- és külső kommunikációs munkatársaként
 • a turisztikai szektorban
 • a kutatásban és az oktatásban
 • a legtágabban értelmezett kommunikációs- és médiaszférában kommunikációs menedzserként
 • PR, reklám és marketing munkakörökben

 

A Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

 A szak célja kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik

 • a kommunikáció különböző színterein működő intézményeket, intézményrendszereket
 • a társadalmi kommunikáció színtereit, az itt működő intézmények struktúráját
 • a kommunikáció és média fontosabb intézményeit
 • a kommunikáció és média működését

Megszerzett tudásuk, képességeik és attitűdjeik birtokában teljes mértékig alkalmasak a kommunikáció színterein lévő intézményekben kommunikációs munka végzésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő