Tartalmi elemek

Bábpedagógia

ugrás az oldal tetejére

I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

Megnevezése: Bábpedagógia

A képzés nyelve: magyar

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30.

Felvi.hu tájékoztató

Szakfelelős oktató: Dr. Józsa Éva DLA

Elérhetőség:

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: (99) 518 952

 

II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

II.1.A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik elmélyült gyakorlati és elméleti ismeretekkel bírnak a bábpedagógia területein  A megszerzett ismereteket alkalmazni tudják a bábterápia, fejlesztőpedagógia, művészeti bábcsoportok vezetése, igényes tervezői és alkotómunka területén,

 • akik a bábjátékformák igényes és szakszerű alkalmazásán túl megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek a csoportvezetési, folyamatszervezési, konfliktuskezelési és fejlesztő technikák működéséről,
 • akik kiemelten a 3-10 éves korosztályra specializált bábpedagógusok,
 • akik képesek az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés /bábjáték és színjáték/ tárgyainak oktatására,
 • a bábjáték alkalmazási területeit minél szélesebb körben megismerve képesek annak beépítésére az oktatói és nevelői munkába,
 • akik speciális szakmai munkájukkal segíthetik a fejlesztőpedagógusok, nevelési tanácsadók, speciális nevelési igényű intézmények munkáját,
 • akik képesek az igényes és önálló alkotómunkára / a tervezőmunkától a kivitelezésig /

 

II.3. A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Elméleti alapozás

Szemléleti alapok kiépítése, amik garanciát nyújtanak a bábpedagógia eszközrendszer tudatos, célirányos és hatékony alkalmazásához.

A bábjáték és bábpedagógia hatásmechanizmusainak megismerése, esztétikai és értékközvetítő szerepének hangsúlyozása

Önálló tervezői és alkotómunkára való alkalmasság elméleti alapjainak megerősítésére

Bábpedagógia elméleti és gyakorlati ismeretek

A dráma/báb/ kultúra azon területei, amelyeknek megismerése és elsajátítása a szemléleti alapokat nyújtja a bábjáték minőségközpontú gyakorlatához.

 

II. 4. A képzés tanulmányi területei

II.4.1 A bábpedagógia elmélete és gyakorlata

a)      Játékelméleti, pedagógiai és pszichológiai témacsoport

Tantárgyai:

 • Pedagógiai játékelmélet, játékszociológia, a kommunikáció lélektani alapjai
 • Kommunikációs és önismereti gyakorlat,  / improvizációs gyakorlat/
 • A bábjáték lehetőségei a pedagógiai munkában, / a fejlesztőpedagógiában /,
 • A bábjáték pszichológiája, művészetterápia-bábterápia

 

b)      Bábjáték témacsoport

Tantárgyai:

 • A bábpedagógia elmélete és gyakorlata, egyetemes bábjáték történet
 • Bábjáték a magyar néphagyományban
 • A pedagógiai bábjáték története
 • Az intellektuális bábjáték
 • A bábjáték kapcsolata a társművészetekkel /zeneművészet, táncművészet, vizuális művészetek, színházművészet és irodalom/.
 • Meseelemzések, mítoszok és mesék szerepe a nevelésben és az önismeretben
 • A bábjáték műfaji sajátosságai / bábtechnikák és alkalmazási lehetőségei

 

c)      Dramaturgiai témacsoport

Tantárgyai:

 • Dráma és színháztörténet
 • Rendezési ismeretek
 • Dramatizálási gyakorlat
 • Az egyszemélyes bábjáték dramaturgiája
 • Hatás-és előadás-elemzés

 

d)      A képző-és iparművészet  és tervezési gyakorlat témacsoport

Tantárgyai:

 • Művészettörténet, baba és bábtörténet, baba, báb és díszlettervezés
 • Szerkesztés és tervezés / idő-mérték, arányok /
 • Anyagismeret és gyakorlat,kézművesség a magyar néphagyományban / Agyagozás, nemezelés , bőrözés/

 

II.5. A képzésben megszerezhető kompetenciák, tudáselemek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A bábpedagógus, olyan kultúrával rendelkező szakember, aki a bábjáték különböző területein önálló véleményalkotásra, a szakmai feladatok igényes alkalmazására alkalmas. Munkája során, a bábpedagógia területén szerzett ismereteit felhasználja és annak széleskörű alkalmazására képes.

 

II.5.1. Az elméleti alapozásban megszerezhető szakmai kompetenciák

 • Ismeretekre tesz szert a bábpedagógia és bábjáték, a kommunikáció általános és színházi törvényszerűségeiről.
 • Ismeri a bábjáték fajtáit, azokat a darabválasztásnak megfelelően tudja kiválasztani és alkalmazni.
 • Ismereteket szerez a játékelmélet, a társművészetek területeiről és azokat komplex módon alkalmazni is képes.
 • Ismeri a fejlesztés lehetőségeit a bábjáték alkalmazásával, a bábterápia lehetőségeit és annak alkalmazását 
 • A tervezés és készítés esztétikai, /formai,
 • Anyagismereti / feladatait és technikáit ismeri és alkotó módon meg tudja valósítani./
 • Gyakori színházlátogatásával bővíti hatás-és előadás-elemzésben való jártasságát.

 

II.5.2. A képzés során megszerezhető személyes kompetenciák

Fejlődőképesség

Önfejlesztés

Alkotóképesség

Irányításra való alkalmasság

Döntésképesség.

 

II.5.3. A képzés során megszerezhető módszerkompetenciák

Kreativitás, ötletgazdagság, ismeretek helyén való alkalmazása, új ötletek és módszerek kipróbálása, önálló tervező és kivitelező munka, esztétikai igényesség, önálló feladatértelmezés

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő