Dékáni köszöntő

Tisztelt Látogató! 

Szeretettel köszöntöm a Benedek Elek Pedagógiai Kar honlapján!

Egy nagy múltú intézmény virtuális kapuján lépett be, a Benedek Elek Pedagógiai Kar őse, a Soproni Gyermekkert Egylet 1874-ben nyílt meg, majd 1875ben indult az első gyermekkertésznői tanfolyam.  1879-ben két éves képzési idővel és a gyakorlati oktatás számára két óvodával, azaz gyermekkerttel rendelkezett az egyesület. Az első óvóképzős intézet az 1899/1900-as tanévtől kezdődően működött. Az 1959. évben nyitotta meg kapuit Sopron új felsőoktatási intézménye, az Óvónőképző Intézet. Az 1989/90-es tanévtől már a hat féléves új főiskolai tanterv alapján kezdték meg tanulmányaikat a hallgatók. 2000. január 1-tõl a Nyugatmagyarországi Egyetem Karaként működik az intézmény. 2017. február 1-től intézményünk a Soproni Egyetem nevet viseli.

A Kar küldetésének tekinti, hogy hallgatói számára magas színvonalú, széles spektrumú képzési kínálatot nyújtson. Büszkék vagyunk arra, hogy oktatói karunk 80 %-a doktori (PhD, DLA) fokozattal rendelkezik – ez jóval az országos átlag feletti arány. Oktatási tevékenységünk minőségi ellátásán keresztül kívánunk hozzájárulni régiónk, országunk fejlődéséhez, a jövő értelmiségének kineveléséhez. Intézményünk a hallgatók számára biztosítja az esélyegyenlőséget, tehetséggondozással segíti az egyéni életpályák kibontakozását. A Kar képzési kínálata iránt az utóbbi években egyre fokozódó kereslet mutatkozik. A BA szinten képviselt képzési területek közül a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus szak (német nemzetiségi szakiránnyal, angol nyelv és német nyelv az óvodában specializációval) és a szociálpedagógia szak emelkedik ki. Az unikálisnak számító szakmai tanárképzés is Karunk büszkesége. Ezekhez szervesen illeszkednek az oktatási és a szociális szolgáltatások szakmacsoporthoz tartozó továbbképzési szakok és szakvizsgás képzések. Karunk pedagógus és szociális képzésein végzett hallgatók igen keresettek a munkaerőpiacon, a Benedekes diploma jó ajánlólevél. A társadalom változásaival párhuzamosan a Kar – képzéseit folyamatosan megújítva – törekszik a tartalmas, gyakorlatorientált és a mindenkori munkaerő-piaci elvárásoknak is megfelelő képzési portfólió kialakítására. Intézményünk szakirányú továbbképzései, szakvizsgás képzései által szolgálja az egész életen át tartó tanulás lehetőségét.

Karunkon országosan és nemzetközileg is elismert szakmai műhelyek működnek. Kutatási programjainak jelentős része alkalmazott, humántudományi, interdiszciplináris jellegű kutatás. A kari kutatási-innovációs tevékenységhez is kapcsolódó büszkeségünk: a jól felszerelt kari szakkönyvtár, az imponáló folyóiratállomány és a folyamatosan bővülő digitális tudástár. Gyakorlóintézményeink, a jól működő szakmai kapcsolatainkhoz kötődő intézmények (bölcsődék, bázisóvodák, iskolák, szociális intézmények, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények) biztosítják a feltételeket kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységünkhöz. Elismert szakmai folyóirat kiadásában vállalunk feladatokat: „Képzés és Gyakorlat” neveléstudományi periodikánk tudományos szakfolyóirat. 

Karunk versenyképességének egyik záloga – a felsőoktatási fejlesztési koncepcióval összhangban – a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódás erősítése és bővítése. Külföldi tudományos folyóiratok tanácsadó testületének tagjai vagyunk. Harminc európai és tíz Európán kívüli intézménnyel ápolunk kiváló szakmai kapcsolatot, oktatóink és hallgatóink nemzetközi mobilitási programok keretében külföldi részképzéseken, tanulmányutakon vesznek részt. Európa és a világ számos országából fogadunk vendégoktatókat, kutatókat és hallgatókat. Évek óta rendszeresen részt veszünk a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésében. Küldetésünknek tekintjük a határainkon inneni és a külhoni szakemberek képzésének és továbbképzésének ügyét, ezzel is szolgálva a magyar nemzet egységét.

2017-ben volt 25 éve, hogy Karunk Benedek Elek nevét viseli és 90 éve, hogy Klebelsberg Kunó jószándékú támogatásával megkezdődött a pedagógusképzés a mai Ferenczy János utcában. Őszinte szívvel kívánom, hogy szolgálja még sokáig a Ház a pedagógusképzés nemes ügyét. 

Amennyiben kérdése van, kérem, keressen meg levélben, telefonon, de nagyon örülök a személyes találkozásnak is. Kapunk és Karunk nyitva áll: örömmel látom városunkban, intézményünkben!

Tisztelettel és köszönettel,

Dr. habil. Varga László

dékán, egyetemi docens

varga.laszlo@uni-sopron.hu