Emlékdiploma

Tisztelt Érdeklődő!

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar arany, gyémánt, vas, rubin díszoklevelet adományoz azoknak, akik óvónői oklevelüket 50, 60, 65, 70 éve szerezték, és legalább 25 éven át óvodapedagógusként/pedagógusként dolgoztak. 

Az alábbiakban segítséget kívánunk nyújtani a különböző fokozatú óvónői emlékdiplomák igénylésének, azok feltételeivel kapcsolatos információk közzétételével. 

Tudnivalók az emlékdiploma kérvényezéséhez

A díszoklevél adományozását írásban kell kérni a diplomát kiállító intézmény jelenlegi vezetésétől. 

Az adományozás feltételei: 

Az oklevelét Sopronban, illetve azokban az intézményekben szerezte, amelyek a nyugat-dunántúli régióban, időközben megszűntek. 

Az adományozás kezdeményezésére jogosultak köre: 

  • volt hallgató,
  • a volt hallgató közeli hozzátartozója
  • a lakhely szerinti illetékes önkormányzat
  • óvodák, iskolák 

Ha közeli hozzátartozó nyújtja be a kérelmet, igazolnia kell a volt hallgatóval való rokonsági fokot, ill. azt a tényt, hogy miért ő nyújtja be a kérelmet.  

A kérelem beadásának határideje: aktuális év április 15. 

Bárminemű késedelem, akadályoztatás, stb. esetében a díszoklevél a tárgyévet követően is kiadható. A határidőn túl érkező kérelmek automatikusan a következő évben kerülnek elbírálásra.

A díszoklevél adományozása iránti kérelemhez (adatlaphoz) csatolni kell: 

  • rövid szakmai önéletrajzot,
  • a végzettséget igazoló oklevél másolatát,
  • tételes felsorolást az óvodapedagógusi/pedagógusi pályán eltöltött legalább 25 évről (munkahely, munkakör megnevezése és évek száma) vagy munkakönyv fénymásolata

Ha a volt hallgató díszoklevéllel már rendelkezik, az újabb évfordulóhoz kötött díszoklevél adományozása iránti kérelemben jelezni kell, hogy korábban már kapott díszoklevelet, és csak a korábbi oklevél átadása óta eltelt időszakban bekövetkezett, az adományozás szempontjából jelentős tényeket kell megemlítenie, és az emlékdiploma másolatát kell elküldenie. 

A díszoklevelet a Kar ünnepélyes keretek között, minden évben a Tanévnyitó Ünnepélyen adja át.

Akadályoztatás esetén (pl. betegség) egyéni elbírálás után a díszoklevél más módon is eljuttatható, illetve a hozzátartozó által átvehető.

A kérvényt alábbi címre kérjük benyújtani: 

Soproni Egyetem

Benedek Elek Pedagógiai Kar

Dr. habil Varga László

9400 Sopron, Ferenczy J.  u.  5.

Ügyintéző: Steinmacherné Brenn Éva oktatási előadó

Tel: +36 99 518 933
 

Adatlap emlékdiploma kérelemhez

Emlékdiplomák, díszoklevelek adományozásának szabályzata