Kapcsolat

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Központi telefonszám: 99/518-920

Titkárság telefonszáma: 99/518-953

Honlap: www.uni-sopron.hu

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

Az intézményi azonosító szám: FI 21120


A Kar vezetése


Dékán:

Dr. habil Varga László PhD. egyetemi docens

telefon: 99/518-921

e-mailvarga.laszlo@uni-sopron.hu

 

Oktatási dékánhelyettes:

Dr. Simon István Ágoston PhD. egyetemi docens

telefon: 99/518-931

e-mailsimon.istvan@uni-sopron.hu

 

Tudományos és külügyi dékánhelyettes:

Dr. Patyi Gábor PhD. egyetemi docens

telefon: 99/518-930

e-mailpatyi.gabor@uni-sopron.hu

 

Dékáni hivatalvezető:

Némethné Gosztola Anita ügyvivő szakértő

telefon: 99/518-940

e-mailnemethne.gosztola.anita@uni-sopron.hu