Német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók látogatása a Parlament Felsőházában

Ösztöndíjas Nemzetiségi Pedagógushallgatók I. Országos Konferenciája

Budapest, 2019. szeptember 19.

2019. szeptember 19-én a német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók és oktatóik országos konferencián vettek részt, mely a Parlament felsőházi termében került megrendezésre, melynek témája a Nemzetiségi Pedagógus Program eddigi eredményeinek és a bemutatása volt.

A konferencián magyarországi felsőoktatási intézmények német nemzetiségi hallgatói és oktatók vettek részt.

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karaként külön tapsban részesültünk a bemutatkozás során, mert a legnagyobb létszámmal tiszteltük meg a rendezvényt jelenlétünkkel.

Ritter Imre német nemzetiségi parlamenti képviselő, a NEB elnöke köszöntő szavai után Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes üdvözölte a megjelenteket és rövid beszédében figyelemre méltó gondolatokra tért ki.

Kiemelte a magyarországi őshonos nemzetiségek szerepét és hangsúlyozta, hogy ők a külhoni magyarsággal együtt integráns részét alkotják a magyar nemzetnek, és a magyar kormány garantálja, hogy a politikai relációktól függetlenül mindig mindenben számíthatnak a támogatására.

Ritter Imre tájékoztatta a résztvevőket a Nemzetiségi Pedagógus Program eddigi eredményeiről. Ennek része volt, hogy a nemzetiségi pótlékot, amelyet minden nemzetiségi pedagógus megkap, 2019-ben az eddigi 15 %-ról 30 %-ra emelték, 2019-ről 2020-ra pedig 40 %-ra fogják emelni.

Az eredetileg I. évfolyamos német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók részére juttatott nemzetiségi ösztöndíj 2019. áprilisban kibővítésre került az óvodapedagógus képzésben résztvevők számára mindhárom évfolyamon.

2019. szeptembertől kiterjesztik a nemzetiségi tanító-, tanárképzésben résztvevők körére is, majd a későbbiek során a kezdő óvodapedagógusokra is.

Ritter Imre természetesen tájékoztatta a jelenlévőket az ösztöndíj igénybe vételével kapcsolatos kötelezettségekről is, amelyeket szerződéskötés esetén a hallgatóknak teljesíteniük kell.

A 6, nevelési, oktatási és képző intézményekkel rendelkező magyarországi nemzetiség számára az elmúlt öt év parlamenti munkájának óriási eredménye a Nemzetiségi Pedagógus Program, hiszen azt a többi 7 nemzetiség is megszavazta, és a Ritter Imre által benyújtott törvénymódosító javaslatot a parlament egyhangúan elfogadta.

Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke örömmel számolt be arról, hogy eddig a hallgatók 70 %-a vette igénybe a 41 millió forintos támogatást. Az ösztöndíj 10 hónapra szól, tanulmányi átlagtól függően a nappali tagozatos hallgatók akár nettó 75 ezer, a levelezős hallgatók 50 ezer forintot is kaphatnak havonta, amely adó- és járulékmentes. Nagy szükség van a pedagógusok Magyarországon tartására, hiszen a magyar pedagógus társadalomban az átlagéletkor 47,5 év, számolt be Meskó Gyula szakreferens. Szomorú tény, hogy a 12-13 ezer felvett hallgatóból jó pár ezerrel kevesebben végeznek és 50 % alatt helyezkednek el a szakmában. Fontos cél tehát a pedagógiai pályára irányítás, és a pályán tartás. Azzal, ha a nemzetiségi pedagógusképzést elvégzettek megmaradnak a szakmában, Magyarországon, nem csak a nemzetiségi pedagógushiány oldódik meg, hanem a magyar oktatásügy pedagógus hiánya is, tehát nemzetiségi és országos kérdés oldódik meg egyszerre.

Ahhoz azonban, hogy a munkaerő elvándorlást valóban meg lehessen állítani, arra van szükség, hogy az állam továbbra is bocsássa rendelkezésre az eszközöket, aminek köszönhetően úgy 15-20 év elteltével feltételezhetően kialakulhat az ideális állapot. Természetesen fontos eszköz a pénz, hangsúlyozta megindító beszédében Kissné Köles Erika, de a sikeres nemzetiségi oktatást egyedül ez nem garantálja. A jövő a pedagógus hallgatók és oktatóik kezében van, akiktől a hallgatók elsajátítják a tudást. Mindehhez szorosan hozzátartozik a szeretet, a család és az intézmények. 

A program keretében nem csak a hallgatók és pedagógusok részesülnek anyagi támogatásban, hanem az intézmények is. Az eddigiekben 8 intézmény kapott 100 millió forint célzott támogatást.

Kissné Köles Erika Füst Milán gondolataival zárta beszédét, amit szeretnék idézni:

 

Füst Milán: A magyarokhoz

„Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok

S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagy világot, s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked!”

 

Nemzetiségi iskolák diákjainak lélekemelő és magával ragadó előadásaiban megtapasztalhattuk, milyen érzelmi pluszt jelent annak a nemzetiségi nyelvnek a birtoklása, amely nemzetiséghez tartozunk, és milyen öröm mások számára is, amikor nemzetiségi családban felnövő, vagy nemzetiségi intézményben tanuló gyerekeket hallanak saját nemzetiségük nyelvén verseket szavalni, mesét mondani és énekelni, mindezt nemzetiségi viseletben. 

A konferencia hivatalos részét álló fogadás követte a Parlament Dunai folyosóján, amely lehetőségeket adott további szakmai, személyes beszélgetésekre, találkozásokra. Első évfolyamos hallgatónk, Katona Fanni interjúban fejthette ki véleményét az ösztöndíjról, amely interjút az „Unser Bildschirm” című műsorban láthatjuk 2019. október 1-jén az MTVA a Duna csatornáján.

A szakmai, kulturális tartalommal egyaránt teli program után fontos információkkal gazdagodva és szakmai, személyes találkozások élményével térhettünk vissza Sopronba, s az ösztöndíjat még nem igényelt hallgatóinknak lehetőségük nyílik arra, hogy elgondolkodjanak azon, igénybe kívánják-e venni a jövőben a támogatást.  

Babai Zsófia

Képgaléria

Képgaléria2