Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj Program 2020/2021

Nemzetiségi Ösztöndíj 2020-2021

Mi a NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ (NPTÖ) célja?

A nemzetiségi pedagógus-hallgatók részére a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (továbbiakban MNOÖ), a társnemzetiségek országos önkormányzataival együttműködve 2020. szeptember 22-től a nemzetiségi óvodapedagógus-, tanító- és tanárképzés, valamint az adott nemzetiségi nyelv és kultúra tanára képzés minden évfolyamára kiterjesztette. Az ösztöndíj pénzügyi forrását a Miniszterelnökség biztosítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével.

A nemzetiségi pedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében a NPTÖ célja, hogy a képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyt (nappali, esti, levelező) létesített és szakmailag elhivatott nemzetiségi óvodapedagógus, tanító és tanár, ill. az adott nemzetiség nyelv és kultúra tanára hallgatókat ösztöndíjban részesítse.

Milyen időtartamú és mértékű az NPTÖ?

Az ösztöndíj időtartama aktív hallgatói jogviszony mellett tanévenként 10 hónap.

 • A tanulmányaikat megkezdő, első évfolyamos hallgatók részére a tanév 1. szemeszterében (5 hónapra) egységesen a nappali tagozatos hallgatók részére 60 000 Ft/hó, esti és levelező tagozatos hallgatók részére 40 000 Ft/hó.
 • További évfolyamokon, ill. első évfolyam 2. félévétől szemeszterenként (5 hónapra) súlyozott tanulmányi átlaghoz kötötten:

a.)  Kitűnő tanulmányi átlag (4,50 felett) esetén: 

  • nappali tagozaton: nettó 75.000 Ft/hó
  • esti/levelező tagozaton: nettó 50.000 Ft/hó 

b.)  Jó tanulmányi átlag (3,50-4,49 között) esetén: 

  • nappali tagozaton: nettó 50.000 Ft/hó
  • esti/levelező tagozaton: nettó 30.000 Ft/hó

c.)  Az előző félév sikeres teljesítése (3,49 alatt) esetén: 

  • nappali tagozaton: nettó 25.000 Ft/hó
  • esti/levelező tagozaton: nettó 15.000 Ft/hó

Az ösztöndíj összege személyi jövedelemadó-mentes

Az ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.

Kik  és hogyan adhatnak be ösztöndíj-pályázatot?

Nemzetiségi ösztöndíj a felhívásban felsorolt nemzetiségi pedagógusképzésben részt vevő felsőoktatási intézmények nappali, esti és levelező munkarendben, alapszakon vagy szakirányú továbbképzési szakon (kiegészítő) nemzetiségi óvodapedagógus, tanító vagy tanár szakon, valamint az adott nemzetiség nyelv és kultúra tanára szakirányú továbbképzési szakon/műveltségterületi részismereti képzésben vagy osztatlan (10-12 szemeszter), vagy rövid ciklusú (2/4/5 szemeszteres) tanulmányokat folytató magyar állampolgár hallgatók.

Az ösztöndíj-pályázathoz a hallgató személyes adatai, a nemzetiségi önkormányzati vagy egyesületi ajánlása (annak hiányában motivációs levél), tanulmányi átlaga és jogviszony igazolása a https://nop.ldu.hu elektronikus felületen tölthető fel.

A pályázatot elektronikus úton kell beadni: https://nop.ldu.hu

Meddig lehet pályázni?

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 10. 23:59 óráig. Meghosszabbítva 2020. október 23. 23:59 óráig.

Mikor várható a döntés és értesítés a pályázatok eredményéről?

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül elbírálásra kerülnek. A pályázatokról szóló döntést az MNOÖ elnöke a német nemzetiségi képzésben részt vevő hallgatókesetében személyesen, a nem német nemzetiségi képzésben részt vevő hallgatók esetében a társnemzetiségek országos önkormányzatainak bevonásával hozza meg.

Hogyan és mikor történik az ösztöndíj folyósítása?

A szabályzatban meghatározottak szerint átutalással.

Meddig jogosult az ösztöndíjas a nemzetiségi pedagógus képzési ösztöndíjra?

Az ösztöndíjra a hallgató az egész tanulmányi idejére jogosult, de csak az aktív félévekre kap ösztöndíjat a NPTÖ pályázati felhívásában és a szabályzatában meghatározott értékelési szempontok alapján. A passzív hallgatói jogviszonyban lévő ösztöndíjasok számára az ösztöndíj folyósítása szünetel.

Milyen kötelezettségekkel jár az ösztöndíjprogramban való részvétel?

Az ösztöndíjas hallgatónak vállalnia kell, hogy

 • a tanulmányait eredményesen folytatja, törekszik a minél jobb tanulmányi átlag elérésére;
 • a nemzetiségi óvodapedagógus, tanítói vagy nemzetiségi tanár szakon alapképzésben vagy szakirányú továbbképzési szakon/műveltségterületi részismereti képzésben vagy osztatlan (10-12 szemeszter), vagy rövid ciklusú (2/4/5 szemeszteres); ill. adott nemzetiségi nyelv és kultúra tanára végzettséget és szakképzettséget szerez;
 • tanulmányai alatt részt vesz a felsőoktatási intézménye és a lakó/tartózkodási helyén szervezett nemzetiségi tartalmú programokon, képzéseken, amennyiben azok tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését nem akadályozzák;
 • az oklevél megszerzését követően a szakképzettségének megfelelően nemzetiségi pedagógus főállású közalkalmazotti jog- vagy munkaviszonyt létesít, illetve tart fenn legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban.
A pályázati felhívás és további információk az alábbi honlapokon találhatók meg:
 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata       http://www.ldu.hu

Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai Intézete (UDPI)        https://www.udpi.hu/hu/


Pályázati felület: https://nop.ldu.hu 

Letöltés: ez a pályázati felhívás PDF formátumban.


Pályázati koordinátor: Koch Valéria Iskolaközpont - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet (UDPI) budapesti iroda

Cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.

Telefon: +36 1 308 7867

Web-oldal: www.udpi.hu