Oktatóink kutatásai

 

Feltöltés alatt...

Művészeti és Sporttudományi Intézet

Baloghné Dr. Bakk Adrienn

Kisgyermeknevelés

Kutatási ismertető letöltése 
Dömötör Péterné  Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők elemzése  Kutatási ismertető letöltése
Dr. Gáspárdy Tibor

Vizuális művészet kifejezőeszközei és felelőssége a kommunikációban

Sopron vízfestő művészetének megújítása, saját alkotások tükrében

Kutatási ismertető letöltése 
Dr. Kovács-Gombos Gábor

Szakrális művészet

Kutatási ismertető letöltése 
Dr. Simon István Ágoston

Gyógytestnevelés vizsgálata a nevelés és oktatás szemszögéből

Egészségmagatartás vizsgálat pedagógusok, gyermekek körében

Iskolás kor előtti gyermekek testi- illetve testnevelésének vizsgálata a pedagógia eszközeivel

Kutatási ismertető letöltése 

 

Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet

Dr. Hartl Éva

Madarak és Fák Napja története és az „intézmény” meghonosodása az iskolában

Az ünneplés módjai régen és ma

A fenntartható fejlődés kutatási eredményeinek társadalmi disszeminációja

Kutatási ismertető letöltése 
  Dr. Katona György

Kisgyermekkori IKT használat

Digitális pedagógia

Gamifikáció 

Társadalmi szerepek 

Kutatási ismertető letöltése
Kissné Dr. Zsámboki Réka

A Freinet-pedagógia kibontakozása, Freinet-szellemű óvodák Magyarországon az 1989-es évektől napjainkig

Kutatási ismertető letöltése
  Dr. Kollarics Tímea

Élményösvények nemzetközi összehasonlító vizsgálata német nyelvterületen és Magyarországon

A fenntartható fejlődés kutatási eredményeinek társadalmi disszeminációja (EFOP)

(A környezeti fenntarthatóság megjelenése a pedagógusképzésben téma kapcsolódik a kutatáshoz)

Kutatási ismertető letöltése
Pásztor Enikő

Kétnyelvű óvodai nevelés; nemzetiségi óvodák

Az idegennyelv-elsajátítás megkezdése óvodáskor előtt

A beszélgetőkör mint rituálé a kétnyelvű nevelést biztosító óvodákban

Kutatási ismertető letöltése
  Tóth-Merza Katalin

A borderline tünetprofil és a gyermekkori traumatizáció összefüggései

Kutatási ismertető letöltése
  Dr. habil Varga László Az elektorenkefalográfia (EEG) alkalmazása az oktatás és a pedagógiai gyakorlat kutatásában - Neuropedagógiai kutatások Kutatási ismertető letöltése
  Dr. Zsubrits Attila A mese, a játék és a rajz, mint a koragyermekkori személyiség megismerésének lehetősége Kutatási ismertető letöltése

 

Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézete

Babai Zsófia

Magyarországi német és horvát beszélőközösségek nyelvhasználatának, nyelvi állapotának, nyelvi viselkedésének vizsgálata

Kutatási ismertető letöltése 
Dr. habil Bodnár Gabriella

Összehasonlító identitásvizsgálatok a magyarországi és határontúli egyetemi hallgatók körében (1989- napjainkig)

Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (országos kutatás, - az FSZK, - Revita Alapítvány irányításával)

Tehetséggondozás

Kutatási ismertető letöltése
Frang Gizella

A magyar nyelvemlékek nyelvezetétől a csoport- és rétegnyelvekig

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Haász Sándor

Kommunikációs kompetenciastandardok vizsgálata a szociális esetmunka  élményintegrációjának megközelítéséből

Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (országos kutatás, - az FSZK, - Revita Alapítvány irányításával)

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Kitzinger Arianna

Az 1989-es társadalmi-politikai változások nyelvpedagógiai vetülete – különös tekintettel az angol nyelv szerepére a kelet-európai országokban

Kutatási ismertető letöltése
Kovácsné Dr. Vinkovics Éva

A korai nyelvfejlesztés hatékonyságnövelésének lehetőségei Flow-élményen keresztül

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Molnár Csilla

A nyugati magyar határvidék életvilágának vizsgálata

Egy hagyományos elbeszélőkultúra és a mai mesék megértési módjai

 

Kutatási ismertető letöltése
Dr. Molnár Katalin

A fenntartható fejlődés kutatási eredményeinek társadalmi disszeminációja

Kutatási ismertető letöltése
 Dr. Závoti Józsefné

A felsőoktatásban tanuló fiatalok értékorientációja

Tanulási zavar jelensége – megismerési funkció zavara (megelőzés, kezelés)

Fogyatékosság és tehetség

A fogyatékossággal (sajátos képzési igényű) élő fiatalok helyzete a felsőoktatásban és a foglalkoztatásban A szociális háttér és a nyelvi környezet összefüggései 

Kutatási ismertető letöltése

 

Az összes kutatási téma elérése egy helyen.