Soproni Képzősök Baráti Köre

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a előző évi adójuk 1 %-át a Soproni Képzősök Baráti Köre alapítványnak adták.

az SKBK vezetősége

 

Soproni Képzősök Baráti Köre

Volt hallgatók, jelenlegi és nyugállományban lévő oktatók, valamint dolgozók, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított szabad egyesülési jogukkal, 2009. március 11-én  megalapították a Soproni Képzősök Baráti Köre elnevezésű egyesületet.

Az Egyesület alapvető célkitűzése a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon (továbbiakban: Kar) – ideértve a Kar jogelődjeit: Soproni Óvónőképző Intézet, Benedek Elek Pedagógiai Főiskola - tanulmányaikat befejező hallgatók és oktatók, munkatársak közötti kapcsolat fenntartása, ápolása. Az egyesület nevével is azt fejezi ki, hogy a városi diákság körében a Soproni Óvónőképző Intézet, mint „a soproni képző” vált ismertté, és elismertté.

Az egyesület célul tűzte ki, hogy tevékenységét minél több, az intézményben végzett, illetve tanulmányait itt folytató hallgatóval, továbbá az intézmény jelenlegi és nyugállományba vonult, vagy más területen dolgozó oktatóival, munkatársaival megismertesse. Olyan fórumokat, szeretne létrehozni és működtetni, melyek segítik a kapcsolattartást. Az egyesület segíti, támogatja a kar működését.

Az egyesület célja továbbá:

  • folyóiratok, könyvek szerkesztésében, gondozásában, kiadásukban való közreműködés,
  • képzés, oktatás, ismeretterjesztő előadások szervezése, tartása,
  • ülések, viták, megbeszélések, konferenciák rendezése,
  • hallgatók támogatása.

 

Az egyesület elnöke:  Kanczler Balázs

Az egyesület alelnöke:  Majsa Imréné

Az egyesület titkára:  Kissné Jáki Gabriella

 

Események 

Feltöltés alatt! 

 

 

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról

 

A kedvezményezett adószáma:

18988400-1-08

A kedvezményezett neve:

SOPRONI KÉPZŐSÖK BARÁTI KÖRE
9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

Az alapítvány célja a SOE BPK fejlesztése.

Támogatását köszönjük!

 

 Dokumentumok