Tantárgy-felvételi segédlet

Kedves Hallgatók!

Segítséget szeretnénk nyújtani a tantárgy-felvételhez a következő információkkal:

A tantárgyakat a Neptunban elektronikusan kell felvenni az elektronikus beiratkozás után. (aktív hallgató esetén, aki passzíválni szeretne, annak nem kell)

Van olyan tantárgy, aminek csak elméleti kurzusa van (általában nagy létszámú előadások) - ennek kurzuskódja E betűvel kezdődik (PL. E1S), a szaktól függően követi egy szám, majd a képzési helyszín betűjele (S- Sopron, T- Tata(csecsemő és gyógypedagógia)

Van olyan tantárgy, aminek csak gyakorlati kurzusa van (általában kis létszámú gyakorlati órák) - ennek kurzuskódja G betűvel kezdődik, a végén ugyanúgy szerepel az S vagy T jelzés a képzési helyszínről. Mivel a gyakorlatok kisebb csoportokat jelentenek, mint az előadás, ezek közül egyet kell felvenni.

Van olyan tantárgy, aminek elmélete és gyakorlata is van - ennek fel kell venni egy elméleti és egy gyakorlati kurzusát.

Kérem, különösen körültekintően vegyék fel a gyakorlatot!

 

1. Nappali tagozat

Előadások:

E1S - előadás Sopronban (egy vagy több szakon együtt)

Gyakorlatok:

Attól függően, hogy melyik gyakorlati csoportot választják a kötelező órák tekintetében, különböző választható tárgyak és specializációk érhetők el:


Óvodapedagógus szak I. évfolyam

G1S - 1. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, Gyermek és gyógytestnevelés spec. tárgyai; a Gyermek és gyógytestnevelés spec. hallgatói ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson.

G2S - 2. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, Képzőművészeti és kézműves spec. tárgyai; a Képzőművészeti és kézműves spec. hallgatói ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson.

G3S - nincsen

G4S -SP - 4. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, Angol nyelv az óvodában spec. tárgyai, az Angol nyelv az óvodában spec. hallgatói ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson. Kérem, különösen figyeljen arra ennél a csoportnál, hogy milyen választható tárgyak érhetők el.

G5S-NOP - 5. csoport - kötelező tárgyak + választható tárgyak, a német nemzetiségi szakra felvett hallgatók ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson. Kérem, különösen figyeljen arra ennél a csoportnál, hogy milyen választható tárgyak érhetők el.


Óvodapedagógus szak II. évfolyam

G1S - 1. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, Gyermek és gyógytestnevelés spec. tárgyai; a Gyermek és gyógytestnevelés spec. hallgatói ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson.

G2S - 2. csoport: nincsen

G3S - 3. csoport: nincsen

G4S -SP - 4. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, Angol nyelv az óvodában spec. tárgyai, Képzőművészeti és kézműves spec. tárgyai; az Angol nyelv az óvodában spec. és a Képzőművészeti és kézműves spec. hallgatói ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson. 

G5S-NOP - 5. csoport - kötelező tárgyak + választható tárgyak, a német nemzetiségi szakra felvett hallgatók ebben a csoportban prioritást élveznek az első helyen, második helyen prioritást élveznek a Gyermek és gyógytestnevelés spec. hallgatói, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson. Kérem, különösen figyeljen arra ennél a csoportnál, hogy milyen választható tárgyak érhetők el.


Óvodapedagógus szak III. évfolyam

G1S - 1. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, Gyermek és gyógytestnevelés spec. tárgyai; a Gyermek és gyógytestnevelés spec. hallgatói ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson.

G2S - 2. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, Képzőművészeti és kézműves spec. tárgyai;a Képzőművészeti és kézműves spec. hallgatói ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson.

G3S - nincsen

G4S -SP - 4. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, Angol nyelv az óvodában spec. tárgyai; Gyermek és gyógytestnevelés spec. tárgyai; az Angol nyelv az óvodában spec. hallgatói első helyen prioritást élveznek ebben a csoportban,  második helyen a Gyermek és gyógytestnevelés spec. hallgatói élveznek prioritást ebben a csoportban, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson. 

G5S-NOP - 5. csoport - kötelező tárgyak + választható tárgyak, a német nemzetiségi szakra felvett hallgatók ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson. Kérem, különösen figyeljen arra ennél a csoportnál, hogy milyen választható tárgyak érhetők el.

 

Csecsemő és kisgyermeknevelő szak

G6S - 6. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak


Gyógypedagógia szak

G8S - 8. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak


A választható tárgyakat kérem, nézzék meg, hogy melyik csoportban melyiket tudják felvenni.

Nappali tagozatos órarendek

Az adott csoport nevére kattintva elérhető a csoport órarendje - láthatók a csoportnak meghirdetett választható tárgyak


2. Levelező tagozat

Előadások:

E1S - előadás Sopronban (egy vagy több szakon együtt)

E1T - előadás Tatán (egy vagy több szakon együtt)

Gyakorlatok:

Attól függően, hogy melyik gyakorlati csoportot választják a kötelező órák tekintetében, különböző választható tárgyak érhetők el:


Óvodapedagógus szak

G1S - 1. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

G2S - 2. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

G3S - 3. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

G5S-NOP - 5. csoport - kötelező tárgyak + választható tárgyak, a német nemzetiségi szakra felvett hallgatók ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot


Óvodapedagógus szakon kérjük, válasszon csoportot a szakjának és érdeklődésének (választható tárgyak) megfelelően és az adott csoport kurzusaiból vegye fel - következetesen - az összes gyakorlatot.

Legegyszerűbben, ha választottak csoportot, akkor a csoport órarendje szerinti órákat vegyék fel.

 

A rövid NOP, mely a kód alapján az E9S és G9S csoportokat jelenti, azaz már óvódapedagógus oklevéllel rendelkezők rövid nemzetiségi OP képzése esetén csak nemzetiségi tárgyakat vegyenek fel. Érdemes az órarendet megnézni és csak az ott megjelenő órákat felvenni! Ha nem találnak valamilyen kurzust, keressék az intézeti titkárokat.

Óvodapedagógus szakon kivétel az óvodai gyakorlat, ahol nappalin és levelezőn is több csoport van, mint a leírtak, ott bármelyiket választhatják a kínálatból, mert egy időben vannak, de mindig ugyanahhoz a tanárhoz, akihez előző félévben!


Csecsemő és kisgyermeknevelő szak

G6S - 6. csoport: Soproni Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak

G6T - 6. csoport: Tatai Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak


Gyógypedagógia szak

G8S - 8. csoport: Soproni Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak

G8T - 8. csoport: Tatai Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak

Levelező tagozatos órarendek

Az adott csoport nevére kattintva elérhető a csoport órarendje - láthatók a csoportnak meghirdetett választható tárgyak

 

3. Praktikus információk

Miért fontos következetesen felvenni ugyanabban a csoportban a kötelező tárgyakat?

Ha a gyakorlatokat különböző kurzusszámmal (csoportokban) veszik fel, akkor óraütközés lesz!


Honnan tudja, milyen tárgyakat kell felvennie?

Minden hallgatóra az első beiratkozáskori Tanulmányi tájékoztató vonatkozik a tanulmányai végéig. A Tanulmányi tájékoztató tartalmazza a mintatantervet és az oklevél megszerzéséhez szükséges feltételeket.

A szakjának és tanulmányai kezdetének megfelelő Mintatantervet töltse le a honlapról a Tanulmányi tájékoztatóból - ha aszerint halad, biztosan jól választ.

Ha passzív félévek után folytatja tanulmányait és a meghirdetett tárgyak kódja nem egyezik az Ön által teljesítendő tárgyak kódjával, kérje az intézeti titkárok segítségét!

Tanulmányi tájékoztató a tanulmányaikat 2017/18-as tanévben vagy utána kezdett hallgatók részére

Tanulmányi tájékoztató a tanulmányaikat 2016/17-as tanévben vagy előtte kezdett hallgatók részére

Kérjük az órarendeket és a neptun üzeneteket a regisztrációs héten naponta nézzék, mert a változásokat jelezzük.

A SPECIALIZÁCIÓ tárgyai a kötelezően választott tárgyakat váltja ki, így a tanulmányaik során ezek alapján figyeljék a kreditértékeiket!


Mit tegyen, ha az Önre vonatkozó tanulmányi tájékoztatóban nem az órarendben meghirdetett kódokkal szerepelnek a tantárgyak? 

1. kérje az intézeti titkárok segítségét, mivel ezeket a tárgyakat külön ki kell írni az Ön részére


Mit tegyen, ha elfogyott az adott kurzuson a hely? 

1. válasszon másik csoportot, következetesen, mindegyik tárgynál. (A már felvett gyakorlati kurzusokat adja le és vegye fel a másik csoportét.)

2. kérje az intézeti titkárok segítségét, az adott tantárgyakhoz kapcsolódóan


Amennyiben segítséget kér, az alábbi információkat gyűjtse össze, mielőtt a kérdését felteszi:

  • Hallgató neve
  • Hallgató neptun kódja
  • Szak
  • Évfolyam
  • Csoport (amennyiben releváns)
  • Tagozat
  • Tantárgy neve
  • Tantárgy kódja


Juhászné Kiss Katalin (Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet):

 +36 99 518-383 kiss.katalin@uni-sopron.hu 

Iván Krisztina (Művészeti és Sporttudományi Intézet):

 +36 99 518-936 ivan.krisztina@uni-sopron.hu

Udvarhelyi Júlia (Társadalom-, Szociális- és Kommunikációtudományok Intézete):

 +36 99 518-956 udvarhelyi.julia@uni-sopron.hu

 

Reméljük tájékoztatónkkal sikerült segíteni!