Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Dékáni Köszöntő

varga_laszlo_dekan.jpgKedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar oldalán.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar a pedagógusképzés meghatározó vidéki centrumává vált. Az intézményben oktató pedagógusok lelkes és elhivatott munkájának, a képzés minőségének, a tanárok tudományos-közéleti tevékenységének és nemzetköziesedési törekvéseinek köszönhetően az intézmény országos és nemzetközi jelentőségű szerepkörrel bír. A pedagógus-, társadalomtudományi, bölcsészettudományi területekhez tartozó tervezett és jelenleg már akkreditált képzéseivel kívánja stabilizálni és tovább erősíteni hazai és nemzetközi szakmai-tudományos elismertségét.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar évszázados múltra visszatekintő, a jelenkor kihívásaira is nyitott, dinamikusan fejlődő intézmény, amely magas színvonalú oktatási - kutatási tevékenysége és hallgatóközpontú szellemisége elismeréseként méltán érdemelte ki a vidéki óvodapedagógus-képzők közötti rangsorban elnyert első helyet.

Az alapképzéseket, mesterszakokat, doktori programot is magában foglaló képzési portfóliónk, unikális szakirányaink, specializációink, pedagógus továbbképzéseink a folyamatos fejlesztési stratégia mentén igazodnak a 21. századi munkaerőpiac kihívásaihoz, innovatív módon szolgálják a fenntartható fejlődést, a társkarokkal egységben közvetítik a „zöld egyetem” üzenetét. A képzési minőség színvonalának emeléséért tenni akaró, országosan és nemzetközileg elismert professzorok, oktatók, képző- és zeneművészek, kutatók garanciái a hallgatói tehetséggondozásnak, a sikeres pályaszocializáció támogatásának, a szakmai-tudományos hallgatói életutak támogatásának.

A családias Kar kiemelt figyelmet fordít a hallgatók előrehaladásának támogatására, a személyes odafigyelésre, az egyéni törődésre. Az előzőekben megfogalmazott „cura personalis” elv értelmében a kari vezetők, oktatók, kutatók, dolgozók felelősséggel tartoznak a hallgatók tanulmányi előrehaladásáért, osztoznak örömeikben, közreműködnek problémáik megoldásában, támogatják pályaszocializációjukat, hozzájárulnak sikeres egyetemi életükhöz.

Tata Város Önkormányzatával - az országban elsők között - közösen alapíthattunk Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot, ahol csecsemő-és kisgyermeknevelő, valamint gyógypedagógia alapszakon tanulnak a régió polgárai.

Széleskörű nemzetközi hálózattal rendelkezünk, több mint hatvan európai és tengerentúli felsőoktatási intézménnyel alakítottunk ki partnerséget. Büszkék vagyunk rendkívül jól működő Kárpát - medencei kapcsolatainkra. Egyre több hallgatónk folytat résztanulmányokat, teljesíti szakmai gyakorlatát külföldi egyetemeken, intézményekben.

Célunk és küldetésünk, hogy olyan felkészült szakembereket képezzünk, akik az emberi személyiség tisztelete és kibontakoztatása mentén képesek az értékorientált és kompetens értelmiségi munka megvalósítására.

Jövőképünk a múlt gyökereinek és értékeinek birtokában, a jelen eredményeinek tükrében és a jövőbe tekintő dinamikus fejlődésre alapozva rajzolható meg. Benedek Elek szellemi örökségéhez hűen, pedagógiai hitvallásunk alapján elkötelezettek vagyunk az egyetemes emberi és nemzeti értékek képviselete és a magyar kulturális hagyományok átörökítése iránt.

Karunk ars poeticája névadónk, Elek Apó sírfelirata:

Jézus tanítványa voltam:

Gyermekekhez lehajoltam,

A szívemhez fölemeltem:

Szeretetre így neveltem.

 

Keressenek és kövessenek bennünket a facebookon, instagram oldalunkon, böngésszék web oldalunk lapjait.

A Civitas Fidelissima - díjas Benedek Elek Pedagógiai Kar polgárai nevében és a személyes találkozás reményében tiszteletteljes üdvözlettel,

Dr. habil. Varga László

dékán, egyetemi docens

 

SOPRONI EGYETEM – TERMÉSZETESEN VELED!

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek