Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Erdőpedagógia szakterület

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

erdoped.jpg

 

Miért pont ez a szakirányú továbbképzés?

A XXI. században a környezeti nevelés, a fenntarthatóság kérdése egyre hangsúlyosabbá válik. A környezeti problémák, a klímaváltozás az emberek figyelmét a természet, az erdő felé irányítják. A környezeti nevelés ideális színtere az erdő. Az erdő érték. A környezeti nevelés sajátságos területe az erdőpedagógia, mely színtere az erdő. Az elsősorban erdészeti erdei iskolában alkalmazott erdőpedagógia és módszereinek megismerésével, a pedagógusok az elméleti és gyakorlati tudás birtokában képessé válnak arra, hogy gyermekeket a kirándulások, séták, a környezeti nevelés során az erdőpedagógiai foglalkozásokkal, természetismereti játékokkal erdőismeretre, az erdő szeretetére, erdőtudatosságra neveljék.  Megtanulhatják, hogy az erdő nem csak ökológiai, hanem ökonómiai, gazdasági egység is, melyben az ember is jelen van. Az unikális, erdész-pedagógus kommunikáción alapuló képzés során, az erdészeti erdei iskolai iskolai/ óvoda és az erdőpedagógiai foglalkozásokban rejlő lehetőségek és módszerek megismerésével a pedagógusok megismerkednek az ember és az erdő kapcsolatával, a tartamos erdőgazdálkodás alapjaival is. A környezeti nevelés iránti megnövekedett igények tették szükségessé a képzés indítását, amely az óvodás és az iskolás korosztály életkori sajátosságait jól ismerő, az erdőt ismerő, tisztelő elkötelezett pedagógusok számára nyújt az intézményes nevelés keretein belül az óvodában, és az iskolában alkalmazható elméleti és gyakorlati, módszertani ismereteket, az erdőpedagógia területén. 

 

Mit lehet ezen a szakirányú továbbképzésen tanulni?

Szakmai ismeretek kötelező szakmai alapozó moduljában a pedagógusok a fenntarthatóság- környezeti nevelés kérdéseivel; az erdő élővilágával, az erdei ökoszisztémákkal ismerkednek. Megismerik az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás alapjait, a természetszeretetre, természetvédelemre nevelés történetét és a zöld jeles napokat, a Kompetencia-alapú tanulás a természetben Környezet és etika; kompetencia-alapú tanulás lehetőségeit a természetben. Foglalkoznak a Környezet és etika és a Természet és művészetek kapcsolatával is.

Szakmai törzsanyagban a továbbképzés résztvevői erdőpedagógiát és módszertant tanulhatnak.  Terepgyakorlatokon sajátítják el az erdészeti erdei iskola/ óvodával kapcsolatos ismereteket és a gyakorlatot.  Megtanulhatják a vadasparkokban rejlő pedagógiai lehetőségeket. Gyakorlatot szerezhetnek az erdei programok tervezésében és szervezésében.  Ismereteket szereznek a természeti és épített értékek az erdőben, a természeti környezetünk a gyermek- és ifjúsági irodalomban és a Projektpedagógia a természetben témakörökben.

 

Általános tájékoztató

Az általános tájékoztató a kapcsolódó fájlok résznél letölthető.

 

Jelentkezési információk

Jelentkezési határidő 2024. augusztus 27.
Jelentkezés módja Online jelentkezés itt
Képzés kezdete 2024. október 01.
Képzés költsége 140.000 Ft / félév
Csatolandó dokumentumok oklevélmásolat, munkáltatói igazolás
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Hartl Éva
egyetemi docens
(+36 99) 518-605
Benedek Elek Pedagógiai Kar