Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterület

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

fejleszto_diff.jpg

Miért pont ez a szakirányú továbbképzés?

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek és tanulók kihívást jelentenek a közoktatásban. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség kezelésére fejlesztőpedagógiai kompetenciákat szereznek hallgatóink a képzés során. Az érintett óvodás- és iskoláskorúaknál  alkalmazott  metodikákat interdiszciplináris szemlélettel és pedagógiai kooperatív gyakorlattal sajátítják el. Megismerik a gyermekek, tanulók fejlesztésének legújabb lehetőségeit és módszereit a koragyermekkortól az iskoláskor befejezéséig a közoktatási ellátásban egyéni és csoportos beavatkozási formában. A fejlődés- és kognitívpszichológiai, gyógypedagógiai és speciális pedagógiai elméletekre épülő tantárgyak elsajátításával a köznevelésben elvárt fejlesztőpedagógiai státusz betöltésére alkalmas  az oklevél megszerzése. 
A képzésre várjuk alap- illetve főiskolai diplomát szerzett óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, pedagógus szakos művelődésszervezők, csecsemő-és kisgyermeknevelők, gyógypedagógusok jelentkezését.

Mit lehet ezen a szakirányú továbbképzésen tanulni?

1-2. félév:
Témakörök, amelyek a tantárgyakban elmélyült feldolgozásra kerülnek:
családszociológiai, 
intézmény és környezete, 
személyiség- és kommunikációs tréning, 
csoportos gyakorlatok, 
helyi programok pedagógiája, 
integráció és szegregáció, pedagógiai tanácsadás,
terápia és az intézmény, erkölcsi szocializáció.

3-4. félév:
Témakörök, amelyek a tantárgyakban elmélyült feldolgozásra kerülnek: 
Bevezetés a differenciálás pedagógiájába; a differenciálás fogalma; differenciálás és szelekció; 
Az érzékelés és az észlelés, valamint szerepük a tanulási folyamatokban; 
A mozgásfejlődés folyamata kiemelten az óvodás- és  kisiskoláskorban; 
Az érzelmi fejlődés folyamata; a viselkedészavarok óvodás- és kisiskoláskorban; részképességzavarok megnyilvánulásai;
Prevenciós beavatkozások óvodáskorban;
Az iskolai reedukáció lehetőségei; 
A különböző funkciók idegrendszeri szerveződése, az egyes sérülések következményei, megjelenési formái a magatartásban, a pszichikus funkciókban 

 

Általános tájékoztató

Az általános tájékoztató a kapcsolódó fájlok résznél letölthető.

 

Jelentkezési információk

Jelentkezési határidő 2024. augusztus 27.
Jelentkezés módja Online jelentkezés itt
Képzés kezdete 2024. október 01.
Képzés költsége 140.000 Ft / félév
Csatolandó dokumentumok oklevélmásolat, munkáltatói igazolás
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Zsubrits Attila
egyetemi docens
(+36 99) 518-924
Benedek Elek Pedagógiai Kar