Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia

Szakirányú továbbképzési szak

fejleszto_szakped.jpg

Miért pont ez a szakirányú továbbképzés?

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek és tanulók kihívást jelentenek a közoktatásban. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség kezelésére  fejlesztőpedagógiai kompetenciákat szereznek hallgatóink a képzés során. Az érintett óvodás- és iskoláskorúaknál  alkalmazott  metodikákat interdiszciplináris szemlélettel és pedagógiai kooperatív gyakorlattal sajátítják el.
Megismerik  a gyermekek, tanulók fejlesztésének legújabb lehetőségeit és módszereit a koragyermekkortól az iskoláskor befejezéséig a közoktatási ellátásban egyéni és csoportos beavatkozási formában. A fejlődés- és kognitívpszichológiai, gyógypedagógiai és speciális pedagógiai elméletekre épülő tantárgyak elsajátításával a köznevelésben elvárt fejlesztőpedagógiai státusz betöltésére alkalmas  az oklevél megszerzése. 
A képzésre várjuk az óvodapedagógiai, tanítói, tanári, gyógypedagógiai, szociálpedagógiai, pedagógiai, pszichológiai valamint pedagógia szakos nevelőtanári diplomával rendelkezőket, aki 2 éves pedagógiai gyakorlattal rendelkeznek. 

Mit lehet ezen a szakirányú továbbképzésen tanulni?

1. félév tantárgyai:
Sajátos személyiségfejlődés és személyiségzavar és pszichológiai alapú differenciálás, Bábpedagógia hatása a fejlődési területekre, Gyógyító művészetek, kreativitás fejlesztés,Fejlesztőpedagógiai alapismeretek és differenciálás,Pszichés és mentális fejlődés zavarai (SNI, BTM), oki, tüneti sajátosságok,Pedagógiai és pszichodiagnosztikai módszerek az eltérő fejlődésű gyermekeknél,Nyelvi- és beszédfejlesztés alapjai, Sajátos nevelési igény, beilleszkedési nehézség, tehetség összefüggései
2. félév tantárgyai:
Pszichés- és mentális fejlesztés iskoláskorban  (Kultúrtechnikák elsajátításának segítése), Differenciálás az egyes fejlődési és fejlesztési területeken,Iskoláskor előtti képesség- és készségfejlesztés fejlesztés, A differenciáló pedagógia alapjai, Pedagógiai tanácsadás, Korai fejlesztés elmélete és gyakorlata, Egyéni tanulás irányítása, gondolkodásfejlesztés, Szupervízió
3. félév tantárgyai
Mentálhigiéné, Önismeret és /vagy esetmegbeszélő csoport, Inkluzív nevelés, Hospitálás (óvoda, iskola, ped.szakszolg.), Szakdolgozat 

 

Általános tájékoztató

Az általános tájékoztató a kapcsolódó fájlok résznél letölthető.

 

Jelentkezési információk

Jelentkezési határidő 2023. augusztus 27.
Jelentkezés módja Online jelentkezés itt
Képzés kezdete 2023. október 01.
Képzés költsége 140.000 Ft / félév
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Závoti Józsefné
egyetemi docens
(+36 99) 518-925
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Dr. Zsubrits Attila
egyetemi docens
(+36 99) 518-924
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Tanárképző Központ hivatalos email cím
Tanárképző Központ