Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Felvételi információk 2023

WEB képek (11).png

 

Utoljára frissítve: 2023. január 27.

1. Alkalmassági vizsga alapszakokon

2. Felvételi elbeszélgetés mesterszakokon

3. Kreditelismerési kérelem mesterszakokon

 

1. Alkalmassági vizsga alapszakokon

A Csecsemő- és Kisgyermeknevelő BA szak alkalmassági és az Óvodapedagógus BA alkalmassági vizsgákat jelenléti formában szervezzük meg.

Az alkalmassági vizsgák pontos időpontjáról kiértésítő levélben kapnak tájékoztatást, azok a felvételizők, akik intézményünkben kötelesek teljesíteni a vizsgát.

Az alkalmassági vizsga feltételeiről és a mentesülés feltételéről a felvi.hu oldalon tájékozódhat.

 

1.1. Alkalmassági vizsga Óvodapedagógus BA szakon

Az Óvodapedagógus alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük.

A pedagógusképzés képzési terület szakjaira való jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy egészségi állapota alapján alkalmas a gyermekek oktatására, nevelésére, gondozására, veszélyhelyzeteik, sérülésük megelőzésére.

A nyilatkozat (egészségügyi) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az egészségügyi nyilatkozatot és a felmerülő kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2023. május 12-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót és ott köteles vizsgát tenni, mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban megjelenik a behívó intézménynél. A vizsgázók kis létszámú csoportokra osztva, forgó rendszerben vesznek részt a magyar, ének és testnevelés alkalmassági felmérésen. További információt a kiértesítő levélben és a helyszínen kapnak.

 

1.2. Alkalmassági vizsga Óvodapedagógus BA szak - német nemzetiségi szakirányon

Az Óvodapedagógus – német nemzetiségi alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük.

A pedagógusképzés képzési terület szakjaira való jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy egészségi állapota alapján alkalmas a gyermekek oktatására, nevelésére, gondozására, veszélyhelyzeteik, sérülésük megelőzésére.

A nyilatkozat (egészségügyi) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az egészségügyi nyilatkozatot és a felmerülő kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2023. május 12-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót és ott köteles vizsgát tenni, mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

A német nemzetiségi szakirányra jelentkezőknek az óvodapedagógus szakon előírt alkalmassági vizsgán kívül német nyelvi alkalmassági vizsgát is tenniük kell.

Mentesül a német nyelvi alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki:

 • rendelkezik középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, ill. a rendeletek szerinti erről elfogadható igazolással

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban megjelenik a behívó intézménynél. A vizsgázók kis létszámú csoportokra osztva, forgó rendszerben vesznek részt a magyar, ének, testnevelés és német nyelvi alkalmassági felmérésen (kivéve nyelvvizsgamentesség). További információt a kiértesítő levélben és a helyszínen kapnak.

 

1.3. Alkalmassági vizsga Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakon

A Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük.

A pedagógusképzés képzési terület szakjaira való jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy egészségi állapota alapján alkalmas a gyermekek gondozására, nevelésére, veszélyhelyzeteik, sérülésük megelőzésére.

A nyilatkozat (egészségügyi) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az egészségügyi nyilatkozatot és a felmerülő kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2023. május 12-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót és ott köteles vizsgát tenni, mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban megjelenik a motivációs beszélgetés helyszínén. A vizsgázók egyenkét kerülnek sorra.

2. Felvételi elbeszélgetés mesterszakokon

Az MA szakoknál (Agrármérnöktanár, Mérnöktanár, Közgazdásztanár, Neveléstudomány, Emberi Erőforrástanácsadó, Humánökológia) a felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő felvételi elbeszélgetés lesz.

Szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány
 • a felvételi alapjául szolgáló oklevél/diploma, vagy abszolutóriumról kiállított igazolás

A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról kiértésítő levélben kapnak tájékoztatást, azok a felvételizők, akik intézményünkben kötelesek teljesíteni a vizsgát.

 

3. Kreditelismerési kérelem mesterszakon

Kreditelismerési kérelemről a felvi.hu oldalon tájékozódhat, aki Neveléstudomány, Emberi Erőforrástanácsadó, Humánökológia mesterszakra jelentkezik.

Részletesebb információ:

A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások: 

  • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma a kapcsolódó fájloknál a megfelelő szak kreditelismerési kérelem formanyomtatványában megtalálható.
  • A szükséges kreditek igazolására, kreditelismerési eljárás kell kezdeményeznie, a formanyomtatvány a kapcsolódó fájlok résznél található.
  • Kreditelismerési kérelem beküldési határideje: 2023. június 12. 
  • Kreditelismerési kérelem beküldési módja: e-mailben, Horváth Krisztina oktatási előadó részére: horvath-krisztina@uni-sopron.hu
  • A kredit elismerési eljárás díja 4.000 Ft/képzés (Intézmény számla száma: OTP Bank Nyrt. 11737083-24683441)
  • Az utalás során a közlemény rovatba az alábbi információnak kell bekerülnie:

40k29001– F400- Kreditelismerés - Jelentkező neve - Jelentkezési szak(ok) betűjele  

Az emberi erőforrás tanácsadó szak betűje: EET

Az humánökológia szak betűje:

A neveléstudományi szak betűje: NK

Cikk nyomtatása E-mail