Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Felvételi információk 2024

felveteli_2024.jpg

 

Utoljára frissítve: 2024. január 09.

1. Alkalmassági vizsga alapszakokon

2. Felvételi elbeszélgetés

3. Kreditelismerési kérelem mesterszakokon

 

1. Alkalmassági vizsga alapszakokon

A Csecsemő- és Kisgyermeknevelő BA, az Óvodapedagógus BA, a Sportszervezés BSc és a Rekreáció és életmód BSc szakok alkalmassági vizsgáit jelenléti formában szervezzük meg.

Az alkalmassági vizsgák pontos időpontjáról kiértésítő levélben kapnak tájékoztatást, azok a felvételizők, akik intézményünkben kötelesek teljesíteni a vizsgát.

Az alkalmassági vizsga feltételeiről és a mentesülés feltételéről a felvi.hu oldalon tájékozódhat.

 

1.1. Alkalmassági vizsga Óvodapedagógus BA szakon

Az Óvodapedagógus alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük.

A pedagógusképzés képzési terület szakjaira való jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy egészségi állapota alapján alkalmas a gyermekek oktatására, nevelésére, gondozására, veszélyhelyzeteik, sérülésük megelőzésére.

A nyilatkozat (egészségügyi) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az egészségügyi nyilatkozatot és a felmerülő kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2024. május 10-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót és ott köteles vizsgát tenni, mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban megjelenik a behívó intézménynél. A vizsgázók kis létszámú csoportokra osztva, forgó rendszerben vesznek részt a magyar, ének és testnevelés alkalmassági felmérésen. További információt a kiértesítő levélben és a helyszínen kapnak.

Mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki óvónői szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik.

1.2. Alkalmassági vizsga Óvodapedagógus BA szak - német nemzetiségi szakirányon

Az Óvodapedagógus – német nemzetiségi alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük.

A pedagógusképzés képzési terület szakjaira való jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy egészségi állapota alapján alkalmas a gyermekek oktatására, nevelésére, gondozására, veszélyhelyzeteik, sérülésük megelőzésére.

A nyilatkozat (egészségügyi) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az egészségügyi nyilatkozatot és a felmerülő kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2024. május 10-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót és ott köteles vizsgát tenni, mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

A német nemzetiségi szakirányra jelentkezőknek az óvodapedagógus szakon előírt alkalmassági vizsgán kívül német nyelvi alkalmassági vizsgát is tenniük kell.

Mentesül a német nyelvi alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki:

 • rendelkezik középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, ill. a rendeletek szerinti erről elfogadható igazolással

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban megjelenik a behívó intézménynél. A vizsgázók kis létszámú csoportokra osztva, forgó rendszerben vesznek részt a magyar, ének, testnevelés és német nyelvi alkalmassági felmérésen (kivéve nyelvvizsgamentesség). További információt a kiértesítő levélben és a helyszínen kapnak.

 

1.3. Alkalmassági vizsga Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakon

A Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük.

A pedagógusképzés képzési terület szakjaira való jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy egészségi állapota alapján alkalmas a gyermekek gondozására, nevelésére, veszélyhelyzeteik, sérülésük megelőzésére.

A nyilatkozat (egészségügyi) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az egészségügyi nyilatkozatot és a felmerülő kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2024. május 10-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót és ott köteles vizsgát tenni, mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban megjelenik a motivációs beszélgetés helyszínén. A vizsgázók egyenkét kerülnek sorra.

Mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki igazoltan bölcsődei kisgyermeknevelői munkakörben dolgozik, és munkáltatói igazolással igazolja.

 

1.4. Alkalmassági vizsga Sportszervezés BSc szakon

A Sportszervező alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük, melynek része az egészségügyi alkalmasság. Az ennek igazolásához szükséges formanyomtatvány a kiértesítő levél mellékleteként fog szerelni, amelyet a jelentkező az E-felvételiben megadott email címre kap.

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező „alkalmas" vagy „nem alkalmas" minősítést kaphat.

A nyilatkozat (egészségügyi) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az egészségügyi nyilatkozatot és a felmerülő kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2024. május 10-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót és ott köteles vizsgát tenni, mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban megjelenik a vizsga helyszínén, ahol az úszás, futás és a motivációs beszélgetés zajlik. További információt a kiértesítő levélben és a helyszínen kapnak.

Külön kérelemre mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki rendelkezik testnevelés érettségivel.

1.5. Alkalmassági vizsga Rekreáció és életmód BSc szakon

A Rekreáció és életmód alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük, melynek része az egészségügyi alkalmasság. Az ennek igazolásához szükséges formanyomtatvány a kiértesítő levél mellékleteként fog szerelni, amelyet a jelentkező az E-felvételiben megadott email címre kap.

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező „alkalmas" vagy „nem alkalmas" minősítést kaphat.

A nyilatkozat (egészségügyi) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az egészségügyi nyilatkozatot és a felmerülő kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2024. május 10-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót és ott köteles vizsgát tenni, mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban megjelenik a vizsga helyszínén, ahol az úszás, futás és a motivációs beszélgetés zajlik. További információt a kiértesítő levélben és a helyszínen kapnak.

Külön kérelemre mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki rendelkezik testnevelés érettségivel.

2. Felvételi elbeszélgetés

2.1 Felvételi elbeszélgetés alapszakokon

A BA és BSc szakokon (Csecsemő- és kisgyermeknevelő, Gyógypedagógia, Óvodapedagógia, Rekreáció és életmód, Sportszervezés, Szociálpedagógia) a felvételi eljárás folyamatában az a jelentkező, aki más jogcímen nem érte el az intézményi 100 pontot, személyes megjelenést igénylő felvételi vizsgát tehet. A vizsga része a szakmai orientáltságot bizonyító motivációs beszélgetés és egy rövid motivációs levél megírása.

Szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum
 • egyéb dokumentum az intézményi pontok igazolásához

Jelentkezés felvételi elbeszélgetésre Itt. (Határidő: 2024. május 27.)

A jelentkezési kérdőív kitöltése után a felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról email-ben kapnak tájékoztatást, azok a felvételizők, akik erről előzetesen nyilatkoztak.

A felvételi elbeszélgetés témái, értékelése alapszakokon a kapcsolódó fájloknál megtalálható.

 

2.2 Felvételi elbeszélgetés mesterszakokon

Az MA szakoknál (Agrármérnöktanár, Mérnöktanár, Közgazdásztanár, Neveléstudomány, Emberi Erőforrástanácsadó, Humánökológia) a felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő felvételi elbeszélgetés lesz.

Szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány
 • a felvételi alapjául szolgáló oklevél/diploma, vagy abszolutóriumról kiállított igazolás

A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról kiértésítő levélben kapnak tájékoztatást, azok a felvételizők, akik intézményünkben kötelesek teljesíteni a vizsgát.

 

3. Kreditelismerési kérelem mesterszakon

Kreditelismerési kérelemről a felvi.hu oldalon tájékozódhat, aki Neveléstudomány, Emberi Erőforrástanácsadó, Humánökológia mesterszakra jelentkezik.

Részletesebb információ:

A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások: 

  • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma a kapcsolódó fájloknál a megfelelő szak kreditelismerési kérelem formanyomtatványában megtalálható.
  • A szükséges kreditek igazolására, kreditelismerési eljárás kell kezdeményeznie, a formanyomtatvány a kapcsolódó fájlok résznél található.
  • Kreditelismerési kérelem beküldési határideje: 2024. június 11. 
  • Kreditelismerési kérelem beküldési módja: e-mailben, Horváth Krisztina oktatásszervező részére: horvath-krisztina@uni-sopron.hu
  • A kredit elismerési eljárás díja 4.000 Ft/képzés (Intézmény számla száma: OTP Bank Nyrt. 11737083-24683441)
  • Az utalás során a közlemény rovatba az alábbi információnak kell bekerülnie:

40k29001– F400- Kreditelismerés - Jelentkező neve - Jelentkezési szak(ok) betűjele  

Az emberi erőforrás tanácsadó szak betűje: EET

Az humánökológia szak betűje:

A neveléstudományi szak betűje: NK

Cikk nyomtatása E-mail