Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Gyógypedagógia alapszak

Miért a Gyógypedagógia alapszak?

Ha a  nevelői munkában olyan gyerekekkel szeretnél együtt lenni akiknél fontosabb az elfogadás, a gyakorlati és elméleti ismeretek átadásában a különleges bánásmódot alkalmaznál, akik között a hatványozottan jelenik meg a szeretet megnyilvánulása, akiknél tanulási akadályozottság áll fenn, akik az elhanyagoló környezet miatt nehezen haladnak a fejlődésben, akkor ismerd meg a gyógypedagógia tanulásban akadályozottak pedagógiája  szakot!

 

Mit tanulhatsz a Gyógypedagógia alapszakon?

A szakon megismerkedsz azokkal a gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel, akik az enyhe értelmi elmaradás, eltérő fejlődés következtében különleges gyógypedagógiai módszerekkel, habilitációval, rehabilitációval és fejlesztéssel megállják a  helyüket közösségekben, később a felnőtt életben.

Elméleti és gyakorlati ismeretekkel alapozzuk meg a szakmai felkészültséged:

  • társadalomismeret, művészetek, idegen nyelvek, a határtudományok (orvostudomány, pszichológia, pedagógia, szociológia) köréből, valamint  
  • Speciális ismeretek (tanulásban akadályozottak kórtana, pszichológiája, pedagógiája)  a  sajátos nevelési igényű, fogyatékos, akadályozott gyermekek, fiatalok nevelő, oktató és tervező tevékenységére, 
  • Terápiákat ismersz meg  a zene, vizuális kifejezés, mozgás, a mese és az élő állatok bevonásával.

Elsajátítasz gyógypedagógiai, pedagógiai diagnosztikai módszereket, prevenciós, fejlesztési, nevelési, tanítási és terápiás metódusokat.
A gyakorlati színtereken (óvoda, iskola, gyógypedagógiai intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, korai fejlesztő központok) tapasztalatokat gyűjtesz a komplex gyógypedagógiai tevékenységről.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya emelkedik ezért egyre több képzett gyógypedagógusra van szükség, melyet a hazai oktatáspolitika támogat.

A diplomával átlagban 1,5 hónap alatt a végzettségednek megfelelő munkahelyet találsz: 

  • Gyógypedagógiai intézményekben
  • Integráló óvodákban, iskolákban
  • Pedagógiai szakszolgálatoknál (vizsgálat, fejlesztés, tanácsadás)
  • Gyermekvédelemben

Ha továbbtanulási ambícióid vannak MA képzésbe is bekapcsolódhatsz a Soproni Egyetemen és más pedagógusképző felsőoktatási intézményekben, a tudományos élet kiteljesedése a doktori iskolákban folytatódhat.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Berta-Dobos Eszter
tanulmányi előadó
(+36 99) 518-971
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Dr. Vida Gergő
intézetigazgató, egyetemi docens
(+36 99) 518-970
Benedek Elek Pedagógiai Kar