Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Humánökológia mesterszak

Miért a Humánökológia mesterszak?

A Humánökológia szak Neked való:

  • Ha érdekelnek a környezettel, klímaváltozással összefüggő kérdések, ha tapasztalod a mind forróbb és szárazabb nyarakat, a szennyezett levegőt és a növekvő zajt, ha meghallod a hírekben a fenyegető jóslatokat a környezetállapot erőteljes romlásáról, civilizációnk végéről, ha érint a klímaszorongás és felmerült benned, hogy gyerekeidnek nem lesz elegendő élelme, energiája és ívóvize.
  • Ha az egyetemi alapszakod témája valami módon kapcsolódik ezekhez a kérdésekhez és szeretnél olyan mesterképzésre jelentkezni, ahol az emberi, társadalmi vonatkozások kerülnek előtérbe, de emellett igen sokrétű ismeretre tehetsz szert környezetünk egészéről és a gazdaságról is.
  • Ha a diploma megszerzése után szeretnél tevékenyen hozzájárulni a fenntartható élet megvalósításához akár az oktatás-szemléletformálás, vagy a tervezés, illetve gyakorlati tevékenységek terén, ha érdekelnek a kölcsönhatások és nem csak egy speciális területen akarsz dolgozni, hanem világ nagy rendszerei közötti összefüggések átlátása vonz.
  • Ha részt akarsz venni annak a nemes feladatnak a megvalósításában, ami a gondolkodásunk átalakítását célozza, amiben nem a gazdaság elsődleges, hanem ezzel egyenrangúak a környezet és a társadalom érdekei. Ez lenne az a szemléletmód, ami segít elkerülni a környezeti vészhelyzeteket, és az ezzel járó társadalmi feszültségeket, ami egy élhetőbb, szebb, fenntarthatóbb világot hoz létre.

Hivatalosabban mindez így hangzik:

A humánökológia művelésére és alkalmazására képes szakembereket képezünk, akik:

  • az emberi környezet védelmének humántudományi vonatkozásaiban jártasak, de ismerik a gazdasági és a természettudományi alapokat is, így tevékenyen hozzájárulnak a fenntarthatóság megvalósításához
  • közreműködnek szakmai és civil szervezetek tevékenységében, a politikai és szakmai döntéshozás, tervezés és stratégiaalkotás területén, a gondolkodásmódunk átalakításában az oktatás, képzés és szemléletformálás terén.

A végzett hallgatók képesek lesznek rendszerszemléletű innovációra, kutatásra, tervezésre és a humánökológiai tudományos eredményeit magas szinten tudják közvetíteni az oktatás minden szintjén, valamint a hazai és nemzetközi szakmai fórumokon.

Mit tanulhatsz a Humánökológia mesterszakon?

A szakon a környezetszociológiai, környezetpolitikai és etikai témakörök mellett helyet kapnak a gazdasági és a természettudományi ismeretek is.

Az alapozó témakörök az ember-természet kapcsolat változási folyamatait, a társadalom térbeli tagozódását és környezeti érdekrendszerének alakulását, az ökofilozófiát, a természeti erőforrásgazdálkodást, valamint az ökológia, lényegi ismereteit ölelik fel.

A szaktárgyakban a társadalom-környezet interakciók szociológiai, politikai, pszichológiai, etikai vonatkozásai, a tájföldrajzi és tájökológiai, terület- és vidékfejlesztési összefüggések, a környezet és természetvédelem átfogó körképe, valamint a kvalitatív kutatásmódszertan ismeretei kerülnek terítékre.

A képzési célt komplex módon szolgáló, összefoglaló tárgyak a környezetpolitika és fenntarthatóság, a társadalmi részvétel és a környezeti szemléletformálás, a környezeti kommunikáció, a fenntartható fejlesztési stratégiák és az ökológiai gazdaságtan.

A végzettségi szint: mester (magister, master), rövidítve MA- fokozat

  • Képzési terület: társadalomtudomány
  • Szakképzettség: okleveles humánökológus szakértő
  • A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit
  • Képzési idő: 4 félév, nappali és levelező tagozaton

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A képzésben megszerzett tudás széleskörűen alkalmazható, a hazai munkaerőpiacon az állami, a magánvállalati és a civil szférában is mivel mindinkább megjelenik az olyan szakemberek iránti igény, akik nem pusztán egy szakmai szemüvegen, vagy nem kizárólagosan a gazdasági szempontok szerint tekintenek egy adott tevékenységre, hanem képesek differenciáltan, a fenntarthatóság több aspektusa szerint megközelíteni és megoldani a felmerülő kérdéseket. Ezt bizonyítja, hogy mind több cég keres fenntarthatósági menedzsert, amely pozíció betöltésére alkalmasak lesznek a Humánökológia szakot végzettek.

A szakmai igazgatás és döntéshozás, valamint az önkormányzati munka területén is szükség van humánökológus szakértőre, aki adott gazdasági ágban, vagy térségben, illetve településen képes a sokrétű környezeti és társadalmi folyamatok összehangolására és ennek megjelenítésére a stratégiai tervezésben.

A humánökológus tudása hasznosul az oktatásban, képzésben és kommunkációban, hiszen immár bevezették a gimnáziumokban is a fenntarthatóság tantárgyat és a média is egyre nagyobb figyelmet szentel a környezeti kérdéseknek. A felsőoktatásban és a kapcsolódó kutatásokban pedig az egyetemek közötti együttműködések lényeges területe a fenntarthatóság, ami csak azzal a rendszerszemlélettel valósítható meg előremutatóan és a társadalom számára hasznos módon, ami a humánökológusok sajátja.

Benedek Elek Pedagógiai kar számára fontos az oktatói-kutatói utánpótlás kinevelése. A legtehetségesebb, a kutatói pálya iránt érdeklődő hallgatóknak jó szívvel ajánljuk a doktori (PhD) képzést.

A határon átnyúló és tágabb nemzetközi együttműködésekben is jó lehetőség kínálkozik a diplomatervezők, a doktoranduszok és a végzettek számára a fenntarthatóság komplex humánökológiai szemléletű oktatásának és kutatásának területén, ami Soproni Egyetemet a földrajzi helyzetéből adódóan is igen perspektivikus terület.

Cikk nyomtatása E-mail