Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

17. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia

 

iecc23_header.jpg

1. Konferenciafelhívás / Call for papers

17. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia - Sopron, 2024. április 25.

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézetével együttműködve 17. alkalommal várja nemzetközi neveléstudományi konferenciájára a nevelés- és oktatásügy bármely szintjén és területén oktató és kutató kollégákat. A rendezvényre azokat a felsőoktatási szakembereket, általános és középiskolai tanárokat, tanítókat, óvodapedagógusokat, kisgyermeknevelőket, gyógypedagógusokat, konduktorokat és pszichológusokat továbbá doktorhallgatókat várjuk, akik szívesen mutatják be és vitatják meg legújabb kutatási eredményeiket ezen a konferencián.

A konferencia nyelve az angol, a német és a magyar. Az előadások tervezett időtartama: 15 perc, amit 5 perc vita követ.

A konferencián szimpózium, tematikus előadás és poszter műfajban lehet prezentációt tartani.

Jelentkezni mindhárom kategóriában 2024. március 10-ig lehet, az absztrakt elektronikus úton történő benyújtásával. A magyar nyelven elkészített absztraktok mellé szükséges beküldeni az absztrakt angol nyelven megírt változatát is. Az absztraktok terjedelme: 2000–3000 karakter közötti lehet, 5-5 kulcsszóval ellátva.

Minden, a megadott határidőig és formában benyújtott szakmai anyag a tudományos konferenciák bírálati rendszerének megfelelően kerül értékelésre. A konferenciára benyújtott absztraktokból összeállításra kerül egy elektronikusan kiadott, ISBN-számmal ellátott, angol–magyar–német nyelvű absztraktkötet.

Az egyes szimpóziumok 4-5 előadásból állhatnak. A tematikus előadások szekciók keretei között kerülnek bemutatásra.

A szervezők szeretettel várják az előadással jelentkező és a szakmai munka iránt érdeklődő résztvevőket is. A konferenciára történő jelentkezés és regisztráció ingyenes.

A konferencia plenáris előadója:

Prof. Dr. Zsolnai Anikó DSc., Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

conf_break.png

17th Training and Practice International Conference on Education - Sopron, 25 April 2024

The Benedek Elek Faculty of Pedagogy, in cooperation with the Institute of Education of the Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, warmly welcomes colleagues working and researching in all fields of education to the 17th International Conference on Training and Practice in Educational Sciences. We welcome academics, primary and secondary school teachers, pre-school teachers, early childhood educators, special education teachers, conducting teachers, psychologists and doctoral students who are interested in presenting and discussing their latest research results at the conference.

The conference languages will be English, German and Hungarian. Presentations are scheduled for 15 minutes, each followed by 5 minutes of discussion.

The conference is open for symposia, and oral and poster presentations.

Entries in all three categories can be submitted until 10 March 2024 by submitting the abstract electronically. Abstracts in Hungarian should also be accompanied by an English version. Abstracts should be between 2000 and 3000 characters long, with 5 keywords.

An academic grading system will be applied to each academic paper submitted by the deadline and in the appropriate format. The abstracts submitted to the conference will be compiled into an electronically published Hungarian–English–German abstract volume with an ISBN.

Each symposium may consist of 4 or 5 presentations. The thematic presentations will be held in sessions.

The organisers welcome all participants interested in presenting a paper or professional work. Registration for the conference is free.

Plenary speaker of the conference:

Prof. Dr. Anikó Zsolnai DSc., Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology


2. Jelentkezés a konferenciára / Registration for the conference

Jelentkezés itt / Register here: https://forms.office.com/e/77PdWw59hN


3. Tudományos Programbizottság / Scientific Programme Committee

Tudományos Programbizottság:

A konferencia elnöke:

Prof. Dr. Kéri Katalin, Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

A konferencia alelnöke:

Dr. Kitzinger Arianna, Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

A konferencia tudományos titkára:

Dr. Pásztor Enikő, Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

A Tudományos Programbizottság további tagjai:

 • Dr. habil. Bártfai Zoltán, Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
 • Dr. Borbély Diana, Selye János Egyetem Tanárképző Kar
 • Petőné Dr. habil. Csima Melinda, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet
 • Prof. Dr. Heidl György, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Dr. habil. Horváth Kinga, Selye János Egyetem Tanárképző Kar
 • Prof. Dr. Józsa Krisztián, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet
 • Dr. habil. Szűts Zoltán, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar
 • Dr. habil. Varga László, Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
 • Dr. Zentai Gabriella, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet

 

A konferencia szervező titkárai:

Németh Dóra Katalin

Somogyi Anett

Magyar nyelvi lektorok:

Dr. Frang Gizella

Kuslicsné Kloiber Alexandra

Angol nyelvi lektor:

Dr. Kóczán-Vörös Viola

Honlapszerkesztő:

Németh Tamás

Médiakapcsolati felelős, rendezvényszervező:

Szabadhegyi Zita

conf_break.png

Scientific Programme Committee:

Conference Chair:

Prof. Dr. Katalin Kéri, University of Sopron, Benedek Elek Faculty of Pedagogy

Conference Vice-Chair:

Dr. Arianna Kitzinger, University of Sopron, Benedek Elek Faculty of Pedagogy

Conference Scientific Secretary:

Dr. Enikő Pásztor, University of Sopron, Benedek Elek Faculty of Pedagogy

Scientific Programme Committee members:

 • Dr. habil. Zoltán Bártfai, University of Sopron, Benedek Elek Faculty of Pedagogy
 • Dr. Diana Borbély, Selye János University, Faculty of Education
 • Petőné Dr. habil. Melinda Csima, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Institute of Education
 • Prof. Dr. György Heidl, University of Pécs, Faculty of Humanities and Social Sciences
 • Dr. habil. Kinga Horváth, Selye János University, Faculty of Education
 • Prof. Dr. Krisztián Józsa, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Institute of Education
 • Dr. habil. Zoltán Szűts, Eszterházy Károly Catholic University, Faculty of Pedagogy
 • Dr. habil. László Varga, University of Sopron, Benedek Elek Faculty of Pedagogy
 • Dr. Gabriella Zentai, Hungarian University of Agricultural and Life Sciences, Institute of Education

The organising secretaries of the conference:

Dóra Katalin Németh

Anett Somogyi

Hungarian language proofreaders:

Dr. Gizella Frang

Alexandra Kuslicsné Kloiber

English language proofreader:

Dr. Viola Kóczán-Vörös

Website Editor:

Tamás Németh

Media relations officer, event organiser:

Zita Szabadhegyi


4. Program / Programme

Jelenleg még nem elérhető / Currently not available yet

5. Szekcióbeosztás / Sessions

Jelenleg még nem elérhető / Currently not available yet

6. Kapcsolat / Contact

Udvarhelyi Júlia

Telefon / Phone number: +36 30 243 8877

E-mail: kgykonf2024@uni-sopron.hu

7. Absztraktkötet / Abstracts

Jelenleg még nem elérhető / Currently not available yet


8. Praktikus információk / Practical information

 

Konferencia időpontja:

2024. április 25. csütörtök

Conference date:

25 April 2024

 

Konferencia helyszíne:

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

Térképen: https://goo.gl/maps/emcPmnEkaQQ76WqVA

 

Conference Venue:

Hungary, University of Sopron, Benedek Elek Faculty of Pedagogy

(H-9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.)

On the map: https://goo.gl/maps/emcPmnEkaQQ76WqVA

 

 

 


Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek