Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Kiutazó munkatársak - Oktatói és személyzeti mobilitás

kiutazó munkatársak.jpg

1. Pályázati feltételek

Beadási határidő a 2023/24-es tanévben nincsen, a beadás folyamatos, a rendelkezésre álló keret erejéig. A 2022/23-as tanévre meghirdetett pályázati feltételek érvényesek - a beadási határidő kivételével.

A pályázati felhívások a kapcsolódó fájlok résznél találhatók.

 

2. Pályázható mobilitási típusok

 

2.1 Oktatási célú mobilitás:
 • Ennek  keretében  a felsőoktatásban  oktató  személyek  külföldi  felsőoktatási  partnerintézményben  taníthatnak
 • Az oktatási  célú mobilitás bármilyen szak(ok)/tudományterület(ek) esetében támogatható
 • Minimum 8 óra oktatási tevékenységet kell igazoltatni a fogadó felsőoktatási intézményben
 
2.2 Képzési célú mobilitás:
 

A  felsőoktatásban nem  oktatási  munkát  végző  személyzet  szakmai  fejlődése  támogatható az alábbi tevékenységi körök esetén:

 

 

 • részvétel képzéssel  foglalkozó  külföldi  eseményeken
 • szakmai látogatás/megfigyelés (kapcsolatépítés, tanulmányút)
 • részvétel külföldi felsőoktatási partnerintézmény vagy egyéb  érintett külföldi szervezet által szervezett képzésen (pl. nyelvkurzus, továbbképzés)
A felsőoktatásban oktatási munkát végző kollégák esetében csak korlátozott számban, meghatározott célokra (pl. nyelvkurzus) igényelhető.
 

3. Támogatási összegek

 

3.1 Napidíj - 2018. június 30-tól érvényes

  Országok Napidíj
Magas megélhetési költségű ország DK, FI, IE, IS, LI, LU, NO, SE, UK 170 €
Közepes megélhetési költségű ország AT, BE, CY, DE, EL, ES, FR, IT, MT, NL, PT 140 €
Alacsony megélhetési költségű ország BG, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MK, PL, RO, SI, SK, TR 110 €

3.2 Utazási támogatás - 2022. szeptember 1-től érvényes

Utazási távolság
(kalkulátor szerint)

Támogatási összeg - repülővel utazás esetén

Támogatási összeg - zöld utazási módon: autó, vonat, busz 

10 - 99 km 

23,00  

100 – 499 km 

180,00 € 

210  

500 – 1 999 km 

275,00 € 

320  

2 000 – 2 999 km 

360,00 € 

410  

3 000 – 3 999 km 

530,00 € 

610  

4 000 – 7 999 km 

820,00 € 

8 000 – 19 999 km 

1 500,00 € 

A "zöld utazási" módú támogatáshoz autó esetén büntetőjogi nyilatkozat leadása; vonat vagy busz esetén jegy másolata szükséges.

 

4. Pályázattal kapcsolatos teendők

 

4.1 Teendők a pályázat beadásához

4.1.1 A pályázat beadásához szükséges dokumentumok Oktatási célú mobilitás esetén: 
 • Pályázati űrlap, mely tartalmazza a tervezett tevékenységet.
 • Meghívólevél (lehet email is) vagy a fogadó féllel egyeztetett szakmai program (1 aláírt példány, melyben a fogadó fél adatai is ki vannak töltve – elektronikus változat szkennelt aláírással is elfogadható).
4.1.2 A pályázat beadásához szükséges dokumentumok Képzési célú mobilitás esetén: 
 • Pályázati űrlap, mely tartalmazza a tervezett tevékenységet.
 • Meghívólevél (lehet email is) vagy a fogadó féllel egyeztetett szakmai program (1 aláírt példány, melyben a fogadó fél adatai is ki vannak töltve – elektronikus változat szkennelt aláírással is elfogadható).

 

4.2 Teendők a pályázat elnyerése után, a kiutazás előtt

Konzultációra jelentkezni a kari Erasmus+ koordinátornál (Németh Tamás, nemeth.tamas@uni-sopron.hu) adminisztratív ügyintézés céljából, határidő: kiutazás előtt min. 2 hónappal
A konzultációig email-en el kell küldeni a kari Erasmus+ koordinátor részére az alábbi dokumentumokat:

 • Staff mobility agreement teaching nyomtatvány (Oktatási célú mobilitás esetén)
 • Staff mobility agreement training nyomtatvány (Képzési célú mobilitás esetén) 
 • Támogatási szerződés a személyes adatok mezőinek kitöltésével. A többi mezőt az Erasmus+ Kari koordinátor tölti ki

A konzultáció alkalmával a kitöltött dokumentumokat a kari Erasmus+ koordinátor a kiutazó munkatárssal együtt átnézi. Amennyiben a kitöltött adatok helyesek, kinyomtatás után a munkatárs részéről aláírásra kerülnek. Ezután az egyetem részéről is aláírásra kerülnek a dokumentumok, melyekből 1 eredeti példányt a munkatársi aláírás után kb. 1-2 héten belül tud átvenni a kari Erasmus+ koordinátornál.

 

4.3 Adminisztrációs teendők a kinntartózkodás alatt

4.3.1 Oktatási célú mobilitás esetén:

 • a fogadó intézménytől igazolás kérése a kinntartózkodásról: Certificate of attendance (teaching) nyomtatvány 

4.3.2 Képzési célú mobilitás esetén:

 • a fogadó intézménytől igazolás kérése a kinntartózkodásról: Certificate of attendance (training) nyomtatvány 

 

4.4 Teendők a hazaérkezést követően

 • A fogadó fél aláírásával ellátott Certificate of attendance eljuttatása az Erasmus+ Kari koodinátorhoz
 • 30 napon belül az online kérdőív kitöltése (a Tempus küldi emailben az ösztöndíjas számára) 

 

5. A pályázathoz szükséges dokumentumok elérése

A kapcsolódó fájlok ablakban letölthetők a dokumentumok.

Cikk nyomtatása E-mail