Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Kommunikáció- és médiatudomány alapszak

Miért a Kommunikáció- és médiatudomány alapszak?

A 21. század világában a kommunikáció és média meghatározó szerepet tölt be, és még inkább így lesz ez a jövőben is. A kommunikáció elméletének és gyakorlatainak elsajátítása a mai élet számtalan területén megkerülhetetlen követelmény, hiszen segít a kihívások pontos megfogalmazásában és hatékony megoldásában. A kommunikáció és médiatudomány területei sokfelé ágazók, ezért integratív jellegű, számos tudományterület és kérdéskör világát érinti és fogja át. Képzésünk sajátossága a Digitális média szakirány. Az online médiatartalmak jelrendszerének szerveződése, értelmezése a kommunikációtudomány újszerű megközelítését teszi lehetővé.
Ha aktívan szeretnél részt venni a média és a kommunikáció világában, ha érdekel a kommunikáció és társadalom összefüggése, a személyközi, szervezeti, közéleti, interkulturális kommunikáció, ha érdekel a média működése, eseményeinek, hatásainak és műfajainak világa, és vonz ennek mai és jövőbeli formája, a digitális média,
akkor válaszd a Kommunikáció- és médiatudomány alapszakot! Tanulmányaid során lehetőséged lesz alaposan megismerkedni a stúdiómunka összetevőivel, és a szakmai gyakorlóhelyeinken ténylegesen kipróbálhatod majd magadat kiváló mentorok támogatásával.

Mit tanulhatsz a Kommunikáció- és médiatudomány alapszakon?

A 2020 őszétől induló, nappali és levelező tagozaton meghirdetett sokrétű modulból felépülő Kommunikáció- és médiatudomány alapszak specifikuma a nyelvi, nyelvészeti megalapozottságú tárgyakban, valamint az infokommunikáció egyes szegmenseit felölelő kurzusokban rejlik. Az angol vagy német nyelvű kommunikáció (Idegen nyelvi szakkommunikáció) tantárgyi programba építése, a piaci szegmens felől nézve is, megfelel a korszerű oktatási elvárásoknak. A képi világ értelmezési lehetőségeit feltáró kurzusokra (l. Szemiotika és vizualitás, Vizuális antropológia) épülnek a modern technológiák, kommunikációs csatornák gyakorlatai. Az alapképzésünk Digitális média szakirányán megtanulhatod az online médiatartalmak szerveződését, értelmezését, amely révén képes leszel a kommunikációtudomány sajátos megközelítésére. Az informatikai ismeretkörhöz tartozó kurzusok (pl. Programozás, Online szolgáltatások, Mobilalkalmazások, Webszerkesztés, Webdesign, Multimédia, Stúdiómunka) szintén a képzés speciális karakterét erősítik. Olyan szakterületekkel fogsz találkozni,  amelyek a mindennapi médiahasználat részét képezik, viszont egy leendő szakember számára mélyebb ismereteket igényelnek.
A specifikumok, területi erősségek egy másik oldalát az újszerű oktatási módszerek tantárgyi programba való beépítése jelenti. A tematikus projektek kialakításának előnye, hogy összekapcsolja, integrálja a rokon tematikájú kurzusokat. Lehetőséget nyújt az azokon elsajátított ismeretek, készségek felhasználásával a gyakorlati kivitelezésre, hallgatói gyűjtő- és kutatómunka végzésére, a csoportos együttműködés fejlesztésére. Ilyen például a Multimediális tartalomkészítés projekt. A multimédia az információs tartalom megjelenítésére és közvetítésére alkalmas lehetőséget (szöveg, hang, kép, videó és interaktivitás) összetetten használja a közönség vagy felhasználó informálására. A projekt alapvetően az IKT-eszközök alkalmazására épül. Egy másik projektlehetőség a Médiaesemény és médiahatás vizsgálata, ahol videómegosztó és közösségi oldalak bevonásával áttekintjük a reprezentáció, médiaesemény, médiabotrány jelentéstartalmait, a rövid távú médiahatások típusait. A projekt során a drámapedagógiában is alkalmazott disputa módszere pedig a médiaesemények által előhívott vélemények, érvek ütköztetését teszi lehetővé, akár egy közös platform kialakításával.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A szak célja kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a kommunikáció különböző színterein működő intézményeket, intézményrendszereket. Ismerik a társadalmi kommunikáció színtereit, az itt működő intézmények struktúráját, a kommunikáció és média fontosabb intézményeit, a kommunikáció és média működését. Megszerzett tudásoddal, képességeiddel teljes mértékig alkalmas leszel a kommunikáció színterein lévő intézményekben kommunikációs munka végzésére. A kommunikációs végzettséggel betölthető munkakörök közül a legjellemzőbbek a szerkesztő, újságíró, szóvivő, médiaügynökségi munkatárs. Elhelyezkedhetsz napilapok, magazinok szerkesztőségében, rádió és televízióstúdiókban, webfejlesztő cégeknél, művelődési intézményekben. Illetve kellő felkészültséget kapsz ahhoz is, hogy adott esetben tanulmányaidat mesterképzésben folytasd tovább.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Molnár Csilla
egyetemi docens
(+36 99) 518-948
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Istiván Ildikó
tanulmányi előadó
(+36 99) 518-947
Benedek Elek Pedagógiai Kar