Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Közgazdásztanár mesterszak

Miért a Közgazdásztanár mesterszak?

Ha közgazdász vagy és a termelésben, kereskedelemben vagy a szolgáltatásban tevékenykedsz, de a jövőben inkább a szakmai tudásodat és tapasztalataidat szeretnéd a fiatal nemzedékeknek átadni, akkor a közgazdásztanár mesterszakon a helyed.
Ha közgazdászként szakképző iskolában szakmai elméleti vagy gyakorlati tárgyakat tanítasz, és úgy gondolod, hogy a szakmai tudás mellett pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani ismeretekre is szükséged van a tanári feladataid magas szintű elvégzéséhez, akkor a közgazdásztanár mesterszakon a helyed.
A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán a több mint negyed évszázados hagyományokkal bíró, magas színvonalú közgazdásztanár képzés kitűnő választás lehet számodra, ha érdeklődsz a fiatalok, a 14-18 éves korosztály iránt, és elkötelezettnek érzed magad a szakképzésben tanulók tudatos, támogató pedagógiai légkörben történő nevelésére, oktatására.
Közgazdásztanár hallgatóként gyakorlott oktatók és mentortanárok vezetésével elsajátíthatod a tanári munkához szükséges elméleti, módszertani és gyakorlati ismereteket, hogy megszerzett értékeiddel gazdagíthasd a jövő nemzedékét.

 

Mit tanulhatsz a Közgazdásztanár mesterszakon?

Közgazdásztanár szakon a tanulmányok tartalma (a tantárgyak jellege) nagyban függ attól, hogy kettő féléves (egyetemi/Msc végzettséggel rendelkezők számára) vagy négy féléves (főiskolai/Bsc végzettséggel rendelkezők számára) képzés keretében zajlik a tanári pályára való felkészítés.
A két féléves képzés esetén szakmai jellegű tartalmat (tárgyakat) nem tanulnak a hallgatók. A tanári felkészítés kizárólag pedagógiai, pszichológiai és módszertani jellegű ismeretek elsajátításából és különböző iskolai gyakorlatok teljesítéséből, illetve a portfólió elkészítéséből áll.   A különböző választható specializációkra való külön felkészítés is az eltérő szakmódszertani képzésben és a specializációkhoz igazított iskolai gyakorlatokban nyilvánul meg. 
A két féléves képzéshez választható specializációk: közgazdaságtan, pénzügy-számvitel, ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalmi, kereskedelem-marketing, vállalkozási ismeretek.
A négy féléves képzés esetében részben (a két féléves képzéshez hasonlóan) pedagógiai, pszichológiai és módszertani ismeretek elsajátítása és iskolai gyakorlatok teljesítése kötelező, részben pedig korlátozott mértékben szakmai jellegű ismereteket is kell tanulni. A szakmai ismeretek pedig részben a már meglévő szakmai tudást bővítik, részben pedig az ipari szférára és a hazai szakképzési rendszerre vonatkozó információkat nyújtanak. 
A négy féléves képzéshez választható specializációk: közgazdaságtan, pénzügy-számvitel, vendéglátás-idegenforgalmi, kereskedelem-marketing, vállalkozási ismeretek.
A közgazdásztanár képzés mindkét formájában (két féléves, négy féléves) nagyon hangsúlyos képzési elem az un. egyéni összefüggő tanítási gyakorlat. A gyakorlatot a képzés utolsó félévében, valamely szakképző iskolában, mentortanár segédletével szakmai elméleti tárgyak oktatásával kell abszolválni. 
Legalább két évestanári munkatapasztalat esetén lehetőség nyílik a négy féléves képzés tanulmányi idejének három félévre csökkentésére.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A közgazdásztanár szak elvégzését követően további szakmai jellegű tanulmányokra vagy doktori képzés, vagy pedig szakirányú továbbképzés keretében nyílhat lehetőség. 

A Soproni Egyetemen választható doktori képzések:

  • Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola - Erdő-  és Környezetpedagógia program
  • Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola – A faanyagismeret és technológiák szakmódszertana

A SOE BPK pedagógus szakvizsgás szakirányú továbbképzései:

  • Rekreációs- és gyógyúszás szakterületen pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  • Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  • Mentorpedagógus pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  • Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  • Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

A közgazdásztanár szakon szerzett diplomával alapvetően a szakképző iskolákban lehet elhelyezkedni, hiszen a végzettség elsősorban az elméleti szakmai tárgyak középiskolai tanítására jogosít fel. Tanári végzettséggel bíró jelölteket várják a különböző felnőttképző intézmények, kollégiumok is. A diplomával továbbá olyan egyéb állások is elnyerhetők, melyek ellátásához alapos pedagógiai – pszichológiai ismeretekre, jó kommunikációs képességekre van szükség.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Patyi Gábor
főigazgató, egyetemi docens
(+36 99) 518-310
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Horváth Krisztina
oktatásszervező
(+36 99) 518-725
Benedek Elek Pedagógiai Kar