Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával szakterület

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

hun_folk_tale.jpg

Miért pont ez a szakirányú továbbképzés?

A köznevelés új kihívásaira   a magyar néprajzi értékeink, a népmese világa,  a hagyományaink megtartása, ezek feldolgozása lesz eszköz és módszer. Mindezek ismeretében a tehetséges, az átlagos és az alul teljesítő gyermekek, tanulók kreativitását, személyiségük harmonikus fejlődését kívánjuk elérni. A népmesék komplex nevelési, ismeretszerzési és erkölcsi hatásait ötvözzük a népi kultúra más területeinek behívásával, a kismesterségek alkotó élménygyűjtésével. A differenciálás alkalmazásával a gyermekek és tanulók nevelésében és oktatásában a néphagyományokból származó nevelési hatásokat kamatoztatjuk.

A képzésre várjuk alap- illetve főiskolai diplomát szerzett óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, pedagógus szakos művelődésszervezők, csecsemő-és kisgyermeknevelők,  jelentkezését, akik minimum 3 éves pedagógiai gyakorlattal rendelkeznek.

Mit lehet ezen a szakirányú továbbképzésen tanulni?

1-2 félév
A közoktatás és köznevelés szabályozásának, működtetésének, minőségbiztosításának elméleteit. A hallgatók megismerik a művelődéstörténet, nemzeti identitás átszövésével a közoktatási intézmények innovatív, fejlesztési lehetőségeit. Kiemelt figyelmet fordítanak az ismeretek elsajátítása alapján a tehetséges, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű gyermek és tanuló nevelésére.  
3-4 félév
A szakirányú ismeretek blokkban megismertetjük a hallgatókat a magyar néprajzi értékek, népköltészet mesevilágának megjelenését múltunkban és napjainkban. A pedagógiai módszerekbe ötvözve a néphagyományok, jeles napok, népi játékok jelennek meg. A magyar népköltészetének kincseiben megismertetjük a népmesék típusait, az emberélet szakaszainak a néphagyományok és szakrális megközelítéséből. Az esztendőkörös változásokat, ünnepeket, hagyományokat a mai pedagógiai humán és tárgyi környezetbe építjük. 
A gyakorlati ismeretek keretében az archaikus (mesealapú) magyar nyelv, a néptánc, a nyelvi-zenei hagyományok, a népi játékok, a kismesterségek és a mese, a lovas élmények biztosítják a célcsoportok és személyek számára a hatékony alkalmazást.

 

Általános tájékoztató

Az általános tájékoztató a kapcsolódó fájlok résznél letölthető.

 

Jelentkezési információk

Jelentkezési határidő 2023. augusztus 27.
Jelentkezés módja Online jelentkezés itt
Képzés kezdete 2023. október 01.
Képzés költsége 140.000 Ft / félév
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Závoti Józsefné
egyetemi docens
(+36 99) 518-925
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Dr. Frang Gizella
adjunktus
(+36 99) 518-948
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Tanárképző Központ hivatalos email cím
Tanárképző Központ