Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Mentorpedagógus szakterület

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

mentor.jpg

Miért pont ez a szakirányú továbbképzés?

Mentorpedagógus végzettséggel rendelkező oktatóként, nevelőként Ön személyes támogatást és szakértő segítséget nyújthat a nevelési-oktatási intézményekbe érkező fiatal gyakornokoknak, kezdő pedagógusoknak a nevelőtestületbe történő beilleszkedéshez, a szervezeti értékrend megismeréséhez, elfogadásához, az intézmény és a hivatás iránti elköteleződés kialakításához. Hatékony és személyre szabott tanácsadással képes lesz támogatni a gyermek- és tanulói közösségekben történő munkavégzés eredményességét a kora gyermekkori nevelés folyamatában, a tanítás-tanulás megtervezésében, a differenciálásban, az egyénre szabott értékelésben, a pedagógusok egyéni fejlesztési tervének elkészítésében. Értő figyelemmel támogathatja a munkatársak önismeretének növelését, a motivációs stratégiák kialakítását, közreműködhet a köznevelési intézményen belül folyó humánerőforrás-fejlesztési programok irányításában és végrehajtásában. Szakértő munkájával támogathatja az intézményvezetők döntéseit, a rövid és hosszabb távú szervezeti célok megvalósulását.

 

Mit lehet ezen a szakirányú továbbképzésen tanulni?

A Mentorpedagógus szakon kötelező ismereteket és speciális szakmai ismeretköröket tanulhatnak a felvételt nyert pedagógusok. A kötelező ismeretkörök közé tartoznak többek között az Intézményvezetés és szervezettan, a Közoktatási, igazgatási ismeretek, a Személyiség – és kommunikációs fejlesztés (tréning), az Integráció és szegregáció, a Fejlesztőpedagógia és Gyógypedagógia alapismeretek; a Gyermek és ifjúság védelem; az EU-ismeretek és prioritások és a Pedagógiai tanácsadás című tantárgyak. A szakmai ismeretkörök elsajátítása során 
a Felnőttképzés és a pedagógus életpályamodell; A tanulás és a tudás összefüggései a felnőttképzésben; A felnőttképzés korszerű módszerei és eszközei; a Mérés-értékelés, portfóliókészítés; A reflektív gondolkodás fejlesztése; a Reflektív technikák alkalmazása a mentorálásban; a Mentori személyiségfejlesztés; A tanácsadás és a mentorálás elmélete; a Mentorműhely-szervezés, koordináció; a Mentori esetkonzultáció I-II.; a Moderátori és konfliktuskezelési tréning című tantárgyak segítségével fejleszthetik mentori képességeiket a téma iránt érdeklődő pedagógusok.

 

Általános tájékoztató

Az általános tájékoztató a kapcsolódó fájlok résznél letölthető.

 

Jelentkezési információk

Jelentkezési határidő 2024. augusztus 27.
Jelentkezés módja Online jelentkezés itt
Képzés kezdete 2024. október 01.
Képzés költsége 140.000 Ft / félév
Csatolandó dokumentumok oklevélmásolat, munkáltatói igazolás
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Kissné Dr. Zsámboki Réka
dékánhelyettes, egyetemi docens
(+36 99) 518-930
Benedek Elek Pedagógiai Kar